روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس ولسی جرگه: تقابل و تنش ها، کشور را از اهداف ملی جهت دستیابی به افغانستان متحد، دور می سازد

پس از یک هفته تنش میان دسته‌های انتخاباتی دولت‌ساز و ثبات و همگرایی در پیوند به نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست جمهوری  میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان کشور خواستار حل این تنش از طریق گفتگو شده‌است.

رئیس ولسی جرگه دیروز با نشر پیامی گفته است که تنش‌های ناشی از اختلاف دو دستۀ انتخاباتی سبب نگرانی مردم شده‌ است و یگانه راه‌حل پایان بخشیدن به این تنش  گفتگو است.

رحمانی با نگرانی از وضعیت پیش‌آمده، گفته که متاسفانه اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته قناعت نامزدان معترض را فراهم کند و ادامۀ تنش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی در شرایطی که قرار است گفتگوهای میان‌افغانان آغاز شود، زمینه را برای شکست این گفتگوها فراهم می‌کند. رحمانی تصریح کرده که این تقابل و تنش‌ها، کشور را از اهداف «ملی جهت دست‌یابی به افغانستان متحد و یک‌پارچه دور ساخته و تقابل‌های برگشت ناپذیر را خلق می‌نماید».

رئیس مجلس نماینده‌گان از رهبری جریان‌های سیاسی  شخصیت‌های ملی و صنف‌های مختلف اجتماعی خواسته که در تغییر وضعیت سیاسی و حل تنش  طرف‌های دخیل در این پروسه را همکاری کنند.

رحمانی همچنان در بخشی از این پیام گفته که در وضعیت موجود  نباید ثبات سیاسی کشور در معرض تهدید قرار بگیرد. رحمانی برای حل تنش انتخاباتی اعلام آماده‌گی کرده و  دو  طرف را به‌گونه‌یی به مذاکرده دعوت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید