روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس ستره محکمه: نقش جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد را  در راستای هماهنگ کردن کمک ها به منظور ارائه بهتر خدمات قضایی با اهمیت خواند

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  با تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغا نستان ملاقات کرد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست نماینده خاص ازهمکاری های بخش حاکمیت قانون یوناما باقوه قضائیه در ساحات مبارزه با فساد اداری ، ارتقای ظرفیت قضات  و محاکم و برنامه های آموزش مسلکی منجمله برگزاری زود هنگام  سمینار قریب شد کود جزاء که بر محور دریافت مشکلات تطبیقی آن درعمل متمرکز است ،  حمایت کرد و برادامه همکاری های دوجانبه تاکید کرد. درمقابل رئیس ستره محکمه درمورد وضعیت نظام قضایی معلومات  داد و پیرامون سیر رسیدگی به دوسیه ها و تامین عدالت و قانونیت درروند رسیدگی که با حفظ استقلال و بیطرفی قضایی صورت می گیرد با توجه به تعهدات ملی و بین المللی افغانستان صحبت کرد ونقش جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد را  در راستای هماهنگ کردن کمک ها به منظور ارائه بهتر خدمات قضایی با اهمیت
خواند .

ممکن است شما دوست داشته باشید