روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جهور غنی: دولت افغانستان همواره متعهد به حمایت از آزادی بیان بوده است

دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان حملات تروریستی و تداوم خشونت های اخیر از سوی طالبان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی را شدیداً تقبیح می‌کند و آن را خلاف روحیۀ تعهد به صلح دانسته و امیدوار است که این حملات تروریستی به زودی خاتمه یابد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان در صحبت های مقدماتی خویش در جلسۀ کابینه در خصوص موضوع متذکره و بعضی از مسایل عمدۀ دیگر صحبت نموده، گفت که رهایی اسیران دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان از نزد طالبان، از شرایط عمدۀ پیشرفت برای تبادلۀ زندانیان طالبان می‌باشد.
رئیس جمهور، حملۀ تروریستی در ولسوالی پغمان بالای موتر حامل خانوادۀ استاد اسدالله ولوالجی یکتن از شاعران و نویسنده گان کشور را شدیداً محکوم کرد و گفت که طی تماس تیلفونی با استاد ولوالجی، مراتب همدردی و تسلیت خود و حکومت افغانستان را ابراز کردم.
ما در مرحلۀ فلاکت ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار داریم و این دشوارترین مرحله در راستای مبارزه با آن است و با تاسف و تالم فراوان در این مرحله نیز شماری از هموطنان ما به شمول اراکین دولتی در اثر این بیماری، جان های شان را از دست دادند که به نمایندگی از حکومت، مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به خانواده های شان، ابراز می‌کنم.پیام من به هموطنان این است که به توصیه های صحی عمل نمایند و حکومت نیز به نوبۀ خود از تمام امکانات دست داشته بخاطر مبارزۀ موثر با این پدیده، استفاده می‌کند.
رئیس جمهور با استقبال از نشر گزارش تحقیقی روزنامه ٨ صبح در مورد احتمال سؤاستفاده از منابع مبارزه با کرونا استقبال کرد و گفت که نشر گزارش های تحقیقی جزء عمدۀ اصول ما، آزادی بیان و حسابدهی دولت است.
به نهادهای مسئول به شمول ریاست عمومی‌ادارۀ امور، ادارۀ بازرس و ادارۀ عالی تفتیش دستور می‌دهم که در مدت یک هفته، گزارش متذکره را مورد بررسی قرار داده و یافته های شان را به مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.تاکید می‌کنم که حکومت در برابر آنانی که از منابع مبارزه با ویروس کرونا سؤاستفاده کرده اند، اقدامات جدی خواهد کرد.
رئیس جمهور راجع به تعدیل در قانون رسانه های همگانی گفت که دولت افغانستان همواره متعهد به حمایت از آزادی بیان، تقویت آن و فعالیت های آزاد رسانه ای بوده است و خوشبختانه در کشور ما هیچ فردی به جرم تخطی از آزادی بیان در زندان بسر نمی‌برد.
به وزارت دولت در امور پارلمانی هدایت می‌دهم که طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانه های همگانی را دوباره از پارلمان برگرداند، تا طرح مذکور تحت نظر معاون دوم رئیس جمهور و در مشورت با جامعۀ رسانه ای کشور مورد مداقۀ بیشتر قرار گیرد.
رئیس جمهور کشور در خصوص کمک های صندوق بین المللی پول به افغانستان گفت که کمک های این نهاد برای افغانستان بخاطر هزینۀ پروژه ها نیست، بلکه برای ثبات بودجه افغانستان می‌باشد.این وجوه مالی احتیاطی بوده و در زمانی که دولت افغانستان به مشکلات مالی مواجه شود، این کمک ها در وجه احتیاطی وجود داشته باشد.رئیس جمهور تاکید کرد که در حال حاضر حکومت افغانستان در شرایط بد عایداتی قرار ندارد و مدیریت عایدات کشور به گونه منظم به پیش می رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید