روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور:  مفاهمه مهم است و ما در تمام مراحل به مفاهمه نیاز داریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  با هیئت اشتراک کننده از جانب افغانستان در نشست قطر، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد، 

  اعضای  هیئت  یادشده در مورد سفر به قطر و نشست متذکره به رئیس جمهور معلومات دادند و گفتند که در این نشست روی وحدت ملی، ارزش های نوین، حفظ دستآوردها و پیشرفت های ۱۸ سال گذشته، تبادل نظر کردند.

آنان ابراز امید کردند که این نشست بتواند گامی در جهت آغاز گفت وگوی های مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.

در مقابل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تشکر از هیئت متذکره، گفت که اشتراک شما یک آغاز خوب بود و با نمایندگی تان خواست برحق ملت مردم افغانستان را با جانب طالبان مطرح کردید.

رئیس جمهور گفت: مفاهمه مهم است و ما در تمام مراحل به مفاهمه نیاز داریم، وی افزود که یگانه راه معقول در پیشرفت صلح این است که طالبان وارد گفت وگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت : از جانب ما برای مذاکرات آمادگی کامل وجود دارد و با آنکه قطعنامه شما الزام آور نیست، حکومت افغانستان به آن احترام و ارج می گذارد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که معمولاً در مذاکرات مسایل دشوار و بحث برانگیز مطرح می شود، اما حکومت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح و ثبات پایدار، به تلاش های خویش ادامه خواهد داد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید