روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور: معماری ما باید فرهنگ اسلامی و ملی را منعکس کند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در مراسمی که به مناسبت معرفی اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمد ذکی سرفراز شاروال کابل برگزارشده بود،اشتراک و سخنرانی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، ابتدا اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، حکم های جداگانه رئیس جمهور کشور را در خصوص تعیین سرپرست وزارت صنعت و تجارت و شاروالی کابل، قرائت کرد.

سپس رئیس جمهور صحبت کرد وبا ستایش از کارکردها، شخصیت، ظرفیت، تعهد به وطن و دیدگاه انکشافی اجمل احمدی، گفت: اجمل احمدی در رسیدن افغانستان به درجۀ نخست در بخش اصلاحات از سوی بانک جهانی، نقش عمده داشت.

رئیس جمهور گفت که اجمل احمدی مانند عبدالحمید زابلی، در هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی، افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل خواهد کرد.

وی افزود: در نتیجه همکاری خوب و کار نزدیک با سکتور خصوصی، صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می تواند.

رئیس جمهور غنی در مورد احمد ذکی سرفراز شاروال جدید کابل، گفت که موصوف در چوکات وزارت شهرسازی با شرکت ساساکی دربخش انکشاف شهر کابل کار مشترک کرده که همه مشکلات برایش معلوم است و هم در خصوص راه حل های آن فکر دقیق کرده است.

رئیس جمهور کشور گفت که از ظرفیت های پوهنتون های افغانستان تا هنوز استفاده صورت نگرفته است. پوهنتون ها باید در طرح های دولت، نقش مشوره دهی و اجرایی داشته باشند، تا تغییرات اساسی به میان آید. وی افزود که شاروالی ها باید به نهادهای پاسخگو مبدل شوند، تا شهروندان در کوتاه مدت، تغییرات اساسی را شاهد باشند.

رئیس جمهور با تاکید گفت : معماری ما باید فرهنگ اسلامی و ملی را منعکس کند و شهرها نمایندگی از فرهنگ ما نماید. وی اضافه کرد که ارزش های اسلامی و ملی، بنا های تداوم می باشد وتوجه که در چهار سال گذشته در اعمار و بازسازی مساجد صورت گرفته است، در تاریخ افغانستان بی مانند می باشد.

بعداً اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کرد و با تشکر از اعتماد رئیس جمهور، گفت که همکاری با بخش خصوصی، تغییر افغانستان به کشور صادراتی و حمایت از رشدصنعت، سه اصلی می باشد که این وزارت به آنها توجه اساسی خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید