روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور محمد اشرف غنی: معارف به یک نهاد مؤثر و فعال مبدل گردد

به سلسلۀ نشست ها در مورد بررسی وضعیت معارف کشور، ظهر دیروز نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد و پلان اصلاحی و انکشافی معارف مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت معارف، پلان اصلاحی و انکشافی معارف کشور را با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از مطالعه پلان متذکره و استماع گزارش آنان، گفت که روی اصلاحات وسیع در عرصه معارف و پلان اصلاحی و انکشافی معارف، بیشتر کار شود.

وی تاکید کرد که اساس برنامه های معارف و اصلاحات بنیادی در آن باید شاگرد محور باشد و منابع و امکانات معارف به گونۀ متوازن در تمام ولایات به مصرف برسد.

رئیس جمهور، پائین بودن کیفیت معارف، مشکل در مدیریت مکاتب، کمبود منابع، پرداخت نشدن به موقع معاشات معلمین، بیروکراسی اداری، ثبت نبودن مکاتب و معلمین و مشکل توزیع کتاب ها را از جمله چالش های موجود در معارف برشمرد.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه در زمینۀ استفاده از تکنالوژی در معارف سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد، گفت که عدالت در تقسیم منابع معارف و سرمایه گذاری بالای مکاتب در نقاط مختلف کشور نیز مدنظر گرفته شود.

رئیس جمهور بر سرمایه گذاری روی ارتقای ظرفیت معلمین تاکید ورزید و گفت که اجماع ملی برای عملی کردن اصلاحات در معارف به میان آید، از مداخله سیاسی در عرصه معارف که به وحدت ملی صدمه می زند، جداً جلوگیری صورت گیرد و معارف به یک نهاد موثر و فعال مبدل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید