روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: کابل مرکز و نمونۀ وحدت ملی افغانستان است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت روز سه شنبه، در گفتمان بزرگ مردم کابل تحت عنوان “کابل من” اشتراک و سخنرانی کرد.

در این گفتمان که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، شمار زیادی از باشندگان شهر و ولسوالی های کابل اشتراک نموده، نظریات و پیشنهادهای شان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

در نخست، محمد یعقوب حیدری والی کابل در رابطه به گفتمان یاد شده صحبت کرده، گفت که روز گذشته مسئولین سکتور شهری و نمایندگان مردم کابل در دوازده گروه کاری روی مسایل مرتبط به ولایت کابل بحث نمودند و نظریات، پیشنهاد و چالش های این ولایت را به صورت منسجم مطرح کردند.

والی کابل، با اشاره به بحث های شهروندان کابل، دست آوردها  نظریات و مشکلات مردم کابل را در بخش های معارف، پروژه های انکشافی، خدمات صحی، خدمات آبرسانی و ساخت بندها، معادن، تامین امنیت، زراعت، باغداری و مبارزه با مواد مخدر با رئیس جمهور غنی شریک ساخت.

وی افزود که در پنج سال گذشته بیش از ۱۵۰ مکتب در شهر و ولسوالی های کابل اعمار گردیده است و کار دوصد مکتب دیگر در جریان می باشند، اما توجه جدی روی نصاب معارف از خواست های اساسی مردم کابل می باشد.

محمد یعقوب حیدری تصریح کرد که در تمام ولسوالی ها و اکثریت قریه های ولایت کابل، کلینیک های صحی ساخته شده و نیاز است تا بالای کیفیت خدمات صحی، توجه صورت گیرد.

به گفته والی کابل، هفتاد درصد  کار بند شاه و عروس تکمیل گردیده  هم چنین کار استملاک زمین های اطراف بند للندر نیز تمام شده و در آینده نزدیک کار ساخت آن نیز آغاز می گردد. سپس، خانم نیلوفر و وکیل علیم داد به نمایندگی از باشندگان ولایت کابل، پیشنهادات شان را در رابطه به افزایش سهم زنان در سطح ولسوالی ها، نظم شهری و توجه به زراعت و مالداری در ولسوالی ها را مطرح ساختند. رئیس جمهور غنی، پس از شنیدن نظریات آن ها، از برگزاری گفتمان مردم کابل ابراز خرسندی کرده ، گفت که کابل مرکز و نمونه ی از وحدت ملی مردم افغانستان است و جای افتخار است که همۀ شما برای ولایت و شهر کابل، دیدگاه مشترک دارید. رئیس جمهور کشور افزود: کلید انکشاف کابل در دست شهروندان کابل است. بیش از چهار میلیون جریب زمین در بانک زمین ثبت شده است و بر اساس آن، ملکیت عامه در اختیار مردم کابل قرار می گیرد.

رئیس جمهور غنی گفت: دولت از حاکم به خدمتگار مبدل شده است، دوران حاکم و رعیت ختم گردیده، دوران جمهوریت و شهروندی است و ما هم در برابر مردم پاسخگو هستیم.

وی با اشاره به مشکلات اداری و تداخل وظیفوی میان وزارت خانه ها و ولایات گفت که اداره های موازی بایست از بین برود.

رئیس جمهور کشور گفت که شهر کهنۀ کابل یک منطقه تاریخی کشور و مملو از افتخارات می باشد و باید به شهر افتخارات کابل مبدل گردد.

رئیس جمهور با توجه به نظریات و پیشنهادات مردم کابل گفت که انکشاف در ولسوالی های کابل متوازن نبوده است و به واحد عملیاتی ارگ و اداره انکشاف زون پایتخت هدایت داد تا در این رابطه توجه جدی نمایند.

رئیس جمهور هم چنین گفت که ما به صلح می رسیم، اما صلح تدبیر، اراده  قاطعیت و جرأت می خواهد و صلحی که ما خواهان آن هستیم در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید