روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رئیس جمهور غنی و وزیر امور خارجۀ چین طی صحبت تیلفونی تأکید کردند پروسه صلح باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  شام روزدوشنبه با  وانگ یی وزیر امور خارجۀ جمهوری خلق چین صحبت تیلفونی کرد. در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب در مورد برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح افغانستان و همکاری های دولت بادولت، بحث و تبادل نظر نمودند.

 وانگ یی ضمن تبریکی بخاطر برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، آنرا یک پروسه مهم عنوان کرد و در خصوص دیالوگ میان افغانها و طالبان که قرار است در چین برگزار شود بحث کردند.همچنان هر دوجانب تأکید کردند که پروسه صلح باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود و روابط میان دو کشور بر اصلمحوریت دولت با دولت استوار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید