روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت‌های معادن و پترولیم، معارف و اطلاعات و فرهنگ را رسماً معرفی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان عصر دیروز محمد‌هارون چخانسوری را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت معادن و پترولیم، رنگینه حمیدی را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت معارف و محمد طاهر زهیر را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، رسماً معرفی کرد.
در مراسمی‌که بدین مناسبت در ارگ برگزار شد و در آن برعلاوۀ بانوی اول، معاونین ریاست جمهوری، نماینده فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر و رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، ابتدا احکام جداگانۀ رئیس جمهور غنی در مورد تعیین نامزد وزرا و سرپرست وزارت‌های مذکور از سوی داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی‌ادارۀ امور، قرائت گردید.
بعداً نامزد وزرا و سرپرست وزارت‌های مذکور طی صحبت‌های شان، ضمن ابراز امتنان از اعتماد رئیس جمهور، برنامه‌های کاری شان را با رئیس جمهور شریک ساختند.
محمد‌هارون چخانسوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت معادن و پترولیم در صحبت‌هایش گفت که تلاش می‌کنیم تا وزارت معادن و پترولیم را از وسیلۀ جنگ به وسیلۀ رفاه مبدل نمائیم. وی گفت که ما در همکاری با مردم، نهادهای جامعه مدنی و ناظر بر شفافیت، پیام تحرک و سرعت را خواهیم داشت.
نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم گفت که زیربناهای اساسی مانند تشکیلات، ادارۀ موثر و پاسخگو، امنیت، آب، برق، ترانسپورت، بازاریابی، و سرمایه گذاری را مانند یک حلقۀ زنجیر برای رسیدن به اهداف خویش، مهم می‌دانیم.
رنگینه حمیدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت معارف در صحبت‌هایش ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور گفت: اطمینان می‌دهم که به کمک خدا و حمایت و راهنمایی‌های شما و تجربه کاری خویش در راستای خدمت به اولاد وطن از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهم کرد.
محمد طاهر زهیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت‌هایش، گفت: شما بهتر می‌دانید که افغانستان در چهاردهۀ گذشته در جنگ و ناامنی بسر برده و امور و پدیده‌های فرهنگی در حاشیه قرار داشته اند.
وی افزود که در دو دهۀ گذشته کارهای زیادی در عرصه‌های مختلف انجام یافته، مگر ما می‌خواهیم با حمایت بیشتر رئیس جمهور و رهبری حکومت، فرهنگ در محراق توجه قرار گیرد.
محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در صحبت‌هایش ضمن تبریکی و آرزوی موفقیت به نامزد وزرا و سرپرست وزارت‌های متذکره، گفت که در وضعیت کرونایی همۀ وزارت‌های کشور مهم اند، تا در کنار هم برای پیشرفت و رفاه کشور کار کنند.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سخنانش گفت که امیدواریم کابینه جمهوری اسلامی‌افغانستان تحت زعامت رئیس جمهور با معیارهای شایسته سالاری و رعایت معیاری‌های قانون اساسی، تامین عدالت اجتماعی و مشارکت ملی، شکل گیرد.
وی در رابطه به فرصت‌ها و چالش‌های فراراه کابینه جدید صحبت کرده، گفت که در کابینه جدید فرصت‌های خوبی برای همکاران از جمله بسترهای حقوقی و قانونی در تمام وزارت خانه‌ها فراهم شده و از نگاه پروژه، مصرف بودجه، قراردادها و تدارکات، شفافیت خوبی به میان آمده و اصلاحات نیز رونما شده است.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چگونه ما یک ادارۀ کارا و خدمتگذار داشته باشیم، صحبت کرد و بر مدیریت بهتر نهادهای حکومتی، اصلاحات با حفظ ثبات اداری، انسجام بهتر امور و تهیه گزارش‌ها بر اساس حقایق و ارقام، تاکید ورزید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان گفت که امروز با سه سرمایه بزرگ افغانستان سر و کار داریم. سرمایه اول ما فرهنگ می‌باشد که ریشه‌های عمیق چند هزار ساله خصوصاً بعد از عصر طلایی عباسیان و غزنویان دارد.
وی از خدمات ابوریحان البیرونی در زمینۀ ترویج زبان دری در هند یادآوری کرد و افزود که ما سرمایه معنوی نهایت بزرگ داریم و باید موجب انتقال و توسعۀ آن به نسل‌های آینده شویم و مولانا، امیر علی شیر نوایی، خوشحال ختک، فیض محمد کاتب و صدها شخصیت‌های دیگر ما، الگوهای پیشرفت و ترقی تلقی می‌شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد که یک تیم واحد در سطح رهبری دولت قرار دارد که ارتباط عمیق با فرهنگ این کشور دارد و این به معنای آن است که ما به تمام زبان‌ها، ولایات و اقوام کشور به گونه برابر می‌بینیم.
وی افزود که همه ما باید بخاطر هویت ملی و یکپارچگی افغانستان گام‌های استوار برداریم. اگر سرمایه فرهنگی وجود نداشته باشد، از سرمایه طبیعی استفاده نمی‌توانیم.
رئیس جمهور گفت که وحدت اساسی ما بحیث یک ملت با تامین حقوق شهروندی در چارچوب جمهوریت می‌باشد که ما را با همدیگر مرتبط ساخته است.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که مخاطب و مرجع اصلی ما ملت افغانستان است و این به کار شما تعلق دارد که برای وحدت ملی، اتحاد و سرعت، گام بردارید.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه بشری گفت که باید ما به دختران افغانستان پیام داشته باشیم و تجربه بین المللی نشان داده است که تعلیم یک پسر یک نسل و تعلیم یک دختر پنج نسل را تغییر میدهد.
رئیس جمهور غنی گفت که کتاب، مکتب و شخصیت معلم برای ما الهام بخش عشق به وطن است و آینده ما را در قرن ۲۱ با حفظ هویت و دانش مسلکی، معارف ایجاد می‌کند.
رئیس جمهور در مورد سرمایه طبیعی گفت که هر روز ابعاد ثروت طبیعی ما بزرگتر، مهمتر و اساسی تر جلوه می‌کند، اما طرز استفاده از منابع ضرورت به انسجام دارد.
محمد اشرف غنی گفت که در پنج سال آینده ما می‌خواهیم از فقر به رفاه، از بی ثبات به ثبات، از بی اعتمادی به اعتماد و از تفرقه به وحدت برویم.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که در این وضعیت کرونایی، مهمترین مسایل در راستای سرمایه‌های فرهنگی، بشری و طبیعی، ایجاد امید است. وی افزود: شما مسئولین و مدیران وحدت ملی هستید و باید همبستگی، هماهنگی و امید را ایجاد کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید