روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت های صحت عامه، شهرسازی و اراضی و امور زنان و نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک را رسماً معرفی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز محمود کرزی را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، داکتر محمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، حسینه صافی را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان و اجمل احمدی را بحیث نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک، رسماً معرفی کرد.
در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ برگزار گردید، ابتدا فرامین جداگانۀ رئیس جمهور غنی در مورد تعیین نامزد وزرا و سرپرست وزارت های مذکور و ریاست دافغانستان بانک از سوی داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور، قرائت گردید.
سپس نامزد وزرا و سرپرست وزارت های مذکور و رئیس دافغانستان بانک هر کدام صحبت کردند و برنامه های کاری شان را با رئیس جمهور شریک ساختند.
ابتدا محمود کرزی نامزد وزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی صحبت نمود و ضمن تشکر از اعتماد رهبری حکومت، برنامه ها، اهداف و اولویت های خود را با رئیس جمهور در زمینه های توجه به شهرسازی و مدیریت اراضی شریک ساخت.
بعداً داکتر محمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور گفت: تعهد میکنم که به مردم خویش خدمت نمایم. وی در خصوص اولویت های خویش در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، اصلاحات در نظام شفاخانه ها، بهبود عرضه خدمات صحی و رسیدگی به نیازمندی های مردم نیز صحبت نمود.
متعاقباً حسینه صافی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور و بانوی اول کشور، گفت که در راستای بهبود حقوق زنان کار خواهم کرد.
وی همچنان گفت که در زمینه بلندبردن آگاهی و رفع مشکلات زنان کار خواهد کرد، تا حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان بیشتر از پیش تامین گردد.
به همین ترتیب اجمل احمدی نامزد ریاست عمومی دافغانستان بانک و سرپرست این نهاد، در مورد کارکردهای قبلی خویش در وزارت صنعت و تجارت صحبت کرد و گفت که تلاش کرده است تا در مطابقت به هدایات رئیس جمهور، افغانستان را از کشور وارداتی به صادراتی مبدل کند و تسهیلات خوب تجارتی فراهم شود.
وی در مورد برنامه هایش در ریاست عمومی دافغانستان بانک گفت که تلاش می کنم تا پالیسی خوب پولی به میان آید، همکاری ها با سکتور بانکداری بیشتر گردد و نظارت خوب از این سکتور وجود داشته باشد.
محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده ریٔیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر نیز در این مراسم صحبت کرد و ضمن تشکر از کارکردهای وزرای اسبق، گفت که حکومت باید به گونه متحدانه و منسجم با کرونا مبارزه کند.
موصوف افزود که کابینه آیینۀ تمام نمای کشور است و وزارت ها و سایر ادارات به تمام افغانستان تعلق دارند.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در صحبت هایش، از کارکردهای وزرای پیشین سپاسگزاری کرد و افزود که فرهنگ پسندیدۀ قدردانی از کارکردهای مسئولین پیشین، باید نهادینه شود.
صالح از تلاش ها و خدمات جواد پیکار سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی که کارهای خوبی را در زمنیۀ ایجاد بانک های زمین و علفچرها و اصلاحات در پروسۀ اسناد جایدادها انجام داده است، تشکر کرد.
همچنان موصوف از کارکردهای داکتر فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، اجمل احمدی سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت و حسینه صافی سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ قدردانی کرد.
وی ضمن تبریکی به نامزد وزرای مذکور گفت که وزرا باید تعهد جدی برای خدمتگزاری داشته باشند و از نامزد وزیر جدید وزارت شهرسازی و اراضی خواست تا جایگاه تاریخی افغانستان را احیا نماید و در قسمت تطبیق برنامه هایش تلاش های مستمر را انجام دهد.
همچنان معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما یک تیم خدمتگزار به مردم تحت زعامت رئیس جمهور هستیم، از نامزد وزیر صحت عامه خواست تا در زمینۀ برآورده ساختن توقع مردم تلاش کند و خدمات صحی را به آنان بیشتر سازد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان گفت که وظیفۀ دولت ایجاد امید است و ما تیم امید هستیم و در شرایط دشوار مسئولیت ما بیشتر می شود که امید ایجاد کنیم.
وی افزود که ارادۀ محکم، ملی و اسلامی برای خدمتگزاری به ملت خود داشته باشیم. ملت از ما انتظار دارد که میراثی را بجا بگذاریم که دورنمای کشور برای صلح و رفاه روشن باشد.
رئیس جمهور گفت که تیم متعهد و مصمم به میان آمده است و رهبری حکومت افغانستان بحیث یک تیم واحد در خدمت شما خواهد بود و شما اتکا به دولت را بحیث یک بنیاد اساسی ببینید.
رئیس جمهور کشور گفت که از نامزد وزرای کنونی ابراز سپاسگزاری می کنم که صدای ما را برای خدمت به ملت لبیک گفتند. ما باید در هر بخش به ویژه اجتماعی و صحت اقدامات منسجم داشته باشیم، بالای کرونا فایق آئیم و از تعهد و صداقت ما ملت مطمئن شود.
وی با اشاره بر اینکه ماه های دشواری را در پیش خواهیم داشت، تاکید کرد که از تمام امکانات بخاطر محو مصیبت کرونا استفاده می گردد و انتظار مردم این است که آنچه در توان داریم انجام بدهیم و باید در شرایط سخت جرئت اجراات فوری را داشته باشیم.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که حمایت از حقوق زنان در اولویت های کاری حکومت قرار دارد و زنان باید مطمئن شوند که آواز شان شنیده می شود و باید هر برنامه دولت باعث برجسته شدن نقش زنان گردد.
رئیس جمهور گفت که جایگاه زنان به گونه سرتاسری تامین می شود و هنوز هم کشورما با چالش فقر روبرو است که قابل قبول نمی باشد.
رئیس جمهور غنی در بخش تنظیم شهرک ها از نامزد وزیر شهرسازی و اراضی خواست که این سکتور بیشتر به حرکت بیاید. وی افزود که شهرک های استندرد، مسکن ارزان و قابل اطمینان برای مردم ساخته شود و رنگ شهرهای بزرگ افغانستان را تغییر بدهید.
وی به اجمل احمدی گفت که هیچ کشوری بدون سیستم بانکداری حرکت کرده نمی تواند و سکتور بانکداری باید قابل اطمینان باشد تا یک سیستم منسجم بانکداری در کشور ایجاد گردد.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که سکتور فعال بانکداری باعث رشد سکتور اقتصادی می گردد و ما باید وضعیت خوب اقتصادی داشته باشیم و رهبری حکومت از طرح های اصولی شما حمایت خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید