روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه را رسماً معرفی کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهرروزپنجشنبه عبدالهادی ارغندیوال را رسماً به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه، معرفی کرد.

در این برنامه، انجنیر الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، احکام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تعیین عبدالهادی ارغندیوال به حیث نامزد و سرپرست وزیر وزارت مالیه، قرائت کرد.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه گفت که از اعتماد رئیس جمهوری کشور تشکر که در این مقطع حساس مسئولیت مهمی را به من واگذار کرد. وی افزود که بیشترین تمرکز وزارت مالیه در امر مبارزه با فساد، اصلاحات، شفافیت، هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی و جلب کمک‌های بین‌المللی خواهد بود.

سپس، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و مسئولیت جدید را به سرپرست وزارت مالیه تبریک عرض کرد.

وی افزود: «شما در زمانی در رأس یک وزارت مهم قرار می‌گیرید که ما به اقتصاد ریاضتی اتکاء کرده‌ایم و با منطق بودجه ریاضتی به پیش می‌رویم. رهبری شما و عبور از این وضیعت نهایت مهم است. »

رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان از عبدالهادی ارغندیوال به خاطر پذیرفتن این مسئولیت، گفت که می‌خواهم چهره‌هایی را به کابینه معرفی کنیم که ریشه‌های مردمی، وزن سیاسی، تعهد و مدیریت سیاسی داشته باشند.

رئیس جمهوری از داکتر همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه به خاطر طرح‌ها و تلاش‌های بنیادین وی تشکر کرد و همچنان از تلاش‌های رهبری این وزارت به خاطر تکمیل اهداف سال ۱۳۹۸، قدردانی کرد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به تلاش‌های حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا، گفت که افغانستان نقش رهبری و مدیریتی را در مبارزه با ویروس کرونا دارد و نهادهای ملی و بین‌المللی آماده اند تا با دولت افغانستان همکاری نمایند. وی افزود: «ما در شرایط خاص قرار داریم و باید تأثیرات و تبعات شیوع ویروس کرونا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت مدیرت شود.»

رئیس جمهوری با تأکید گفت که رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر به خصوص در وضیعت کنونی بخش مهمی از برنامه‌ها است و این کار از طریق ایجاد کار برای این قشر در هماهنگی با سکتور خصوصی، صورت می‌گیرد. وی به تعاملات منطقه‌یی اشاره کرده، گفت که به ترانزیت و تجارت افغانستان باید توجه خاص صورت گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، گفت: «من یقین دارم که با داشتن منابع طبیعی و بشری و همچنان با رهبری واحد، بر تمام مشکلات فایق می‌شویم.»

طبق یک خبر دیگر:

رئیس جمهوری شاروال کابل را رسماً معرفی کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر روزپنجشنبه محمد داوود سلطانزوی را رسماً به حیث شاروال کابل، معرفی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، انجنیر الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تقرر محمد داوود سلطانزوی به حیث شاروال کابل، قرائت کرد.

سپس، احمدذکی سرفراز، شاروال پیشین کابل با تشکر از اعتماد رئیس جمهور، در رابطه به کارکردهای شاروالی به خصوص در بخش‌های پلانگذاری و مسایل تخنیکی، به رئیس جمهوری معلومات مفصل ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات ادامه یابند.

در ادامه، محمد داوود سلطانزوی شاروال جدید کابل از اعتماد رئیس جمهور ابراز امتنان کرد و گفت که به کارهای شاروال پیشین ادامه می‌دهد و طرح‌های جدید خویش را در مطابقت با هدایات رئیس جمهور و همکاری مردم، به پیش خواهد برد.

سلطانزوی بر مبارزه علیه فساد، اصلاحات و عرضه خدمات بهتر به شهروندان کابل، تأکید کرد و گفت که شاروالی زمانی می‌تواند موفق باشد که همکاری مردم را باخود داشته باشد.

سپس، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از کارکردهای احمدذکی سرفراز شاروال پیشین قدردانی کرد و گفت که کرسی‌های دولتی امانت ملت اند و ما خادمان ملت هستیم. وی همچنان مسئولیت جدید را به محمد داوود سلطانزوی تبریک عرض کرد.

صالح گفت، سمت شاروالی یک سمت مهم است و مردم از شما توقع خدمات بیشتر را دارند. وی افزود که فرهنگ به میان آمده در کابل که شماری از شهروندان مسئولیت‌های اجتماعی و شهری را مراعات نمی‌کنند، باید اصلاح شود.

رئیس جمهوری با ابراز تشکر از حوصله‌مندی شهروندان کابل، گفت که عدم موجودیت پلان منظم در سال‌های گذشته، باعث شد که بخش‌های زیادی از شهر کابل خلاف پلان به صورت بی‌نقشه، اعمار کرده شود.

رئیس جمهور تصریح کرد که چندی قبل با تمام نواحی و ولسوالی‌های ولایت کابل دیدارهای داشتم، نظریات، تحلیل‌ها و تشخیص آنان واقع‌بینانه بود، ما حالا برای شهر کابل یک تصویر مشخص داریم.

رئیس جمهور کشور با اشاره به این که، تمام کشور با تهدید شیوع ویروس کرونا روبرو است، گفت که ما باید با تلاش‌های مشترک از این تهدید بیرون شویم.

رئیس جمهور کشور از تلاش‌های احمد ذکی سرفراز شاروال پیشین قدردانی کرد و از محمد داوود سلطان زوی ابراز امتنان کرد که در این شرایط خاص این مسئولیت را پذیرفت. وی افزود که امیدوارم شما تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به همکاری‌های خویش ادامه دهید.

رئیس جمهور غنی با ستایش از سکتور خصوصی، گفت که سکتور خصوصی با درک شرایط به همکاری ادامه داد و از این سکتور خواست تا با آنعده از هموطنانی که به شکل روزمزد کار می‌کنند، همکاری صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور با تأکید، گفت که استعجالیت امر مهم است و هدف ما تأمین ثبات می‌باشد. دیدگاه و برنامه‌ ما کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت است و هرآنچه که در جلسات با شهروندان کابل شنیده‌ایم، عملی خواهد شد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که شاروال کابل عضو کابینه است، جلوگیری از فساد، استفاده مؤثر از منابع و ایجاد منابع جدید نهایت مهم می‌باشند، امیدوارم تا کابل در سال‌های آینده شاهد انکشاف متوازن باشد.

به اساس یک خبر دیگر:

رئیس جمهوری رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری را رسماً معرفی کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر روزپنجشنبه محمد شاکر کارگر را رسماً به حیث رئیس عمومی دفتر عالی ریاست جمهوری، معرفی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این برنامه، ابتدا اسدالله غضنفر مشارو فرهنگی رئیس جمهور، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تقرر محمد شاکر کارگر به حیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، قرائت کرد.

رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان از کارکردهای داکتر فیض الله کاکړ رئیس پیشین ریاست عمومی دفتر، گفت که در مراسم تحلیف‌ام به عنوان رئیس جمهور، تأکید کردم که قشر سیاسی افغانستان باید در یک صف واحد قرار داشته باشند، تا منافع علیای کشور به خصوص در پروسۀ صلح، تأمین شود.

رئیس جمهور غنی گفت: «باید واضح باشد که صدای ما بالای شخصیت‌های سیاسی کشور جز یک برنامه منسجم می‌باشد. » وی افزود که ضرورت واضح است تا اجماع لازم برای صلح، مبارزه با ویروس کرونا و اصلاحات ایجاد شود.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که یکی از اساسی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، ایجاد اجماع سیاسی می‌باشد و باید بر همکاری و مشوره‌های دوامدار اتکاء داشته باشیم.

سپس، داکتر فیض الله کاکړ رئیس پیشین ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری صحبت کرد و از اعتماد رئیس جمهوری به خاطر گماشتن‌اش در این سمت مهم ابراز تشکر کرد.

متعاقباً، محمد شارکر کارگر، رئیس عمومی دفتر عالی ریاست جمهوری، از اعتماد رئیس جمهور به خاطر تقررش در این سمت ابراز امتنان کرد و گفت که با استفاده از تجارب داکتر فیض الله کاکړ و همکاران، به صورت هماهنگ به کار ادامه خواهیم داد.

کارگر گفت که اهمیت این دفتر برایم قابل درک می‌باشد و با اتکاء به مشورت‌ها، همکاری و هماهنگی به پیش خواهیم رفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید