روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رئیس جمهور غنی: مهمترین اصل بقای جمهوریت، هماهنگی سه قوه در دفاع از جمهوریت است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزدوشنبه با رئیس، هیات اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه در حالیکه تعدادی از اعضای خانواده های آنان حضور داشتند، دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا حکم رئیس جمهور کشور در خصوص تحقق و تنظیم مؤثر و مستمر وقت ملاقات های اعضای شورای ملی با مسئولین درجه اول ادارات دولتی توسط صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور قرائت گردید.

بعداً امیر خان یار معاون اول ولسی جرگه صحبت کرد و از حکم رئیس جمهور و اینکه زمینۀ دیدار اعضای خانواده های نمایندگان ولسی جرگه با رئیس جمهور فراهم گردید، تشکر کرد.

بعداً شاه گل رضایی عضو ولسی جرگه صحبت نموده گفت که افغانستان در شرایط حساس قرار دارد، انتخابات به موفقیت انجام شد که در راستای تحکیم مردم سالاری  یک گام بلند می باشد.

خانم رضایی افزود که بحث صلح به سرنوشت ملت و نظام  جمهوری اسلامی افغانستان گره خورده است و جمهوریت یک اصل مهم برای ما می باشد. افغانستان به عقب بر نمی گردد و ما در مطابقت به ارزش های نوین جهان به پیش میرویم. وی تعامل مثبت میان قوۀ ثلاثۀ کشور را با درنظرداشت اصل تفکیک قوا و در مطابقت با قانون اساسی مهم خواند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از اعضای ولسی جرگه بخاطر اینکه فضای مثبت همکاری را ایجاد کرده اند، تشکر کرد و گفت که جلسات منسجم کاری با اعضای شورای ملی خواهیم  داشت.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که مهمترین اصل بقای جمهوریت، هماهنگی سه قوه در دفاع از جمهوریت است. وی خطاب به وکلای ولسی جرگه گفت که شما تحکیم کنندۀ اصل جمهوریت هستید، تعهد و گام های مثبت، شروع یک سلسله همکاری های همه جانبه دوامدار و مشوره سازنده است.

رئیس جمهور غنی گفت که قوۀ ثلاثه باید در سه موضوع چون تحکیم جمهوریت در چارچوب قانون، برقراری صلح و تأمین حقوق شهروندی، مشورت داشته باشند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما حاکمیت قانون را می خواهیم، گفت که صلح خواست مردم بوده و آمدنی است و ما صلحی می خواهیم که مردم در آن امنیت، رفاه و تأمین حقوق خود را ببینند.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه حقوق زنان قابل معامله نیست، تصریح کرد که جنگ برنده ندارد، برندگان اصلی مردم و قوای امنیتی افغانستان هستند و ما قانون اساسی افغانستان را قربانی نمی توانیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر تحول در چارچوب قانون اساسی می آید، گفت که فصل امید و آبادی است و باید قوۀ ثلاثه در همکاری با همدیگر دست به دست هم دهند و در ترقی و پیشرفت کشور گام بردارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید