روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: مشکل عمده در ولسوالی‌ها، عدم هماهنگی ادارات است، باید دراین زمینه تفکیک واضح به‌ وجود آید

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در دیدار با ولسوالان کابل روی مشکلات امنیتی، دستاوردها، اصلاحات، آتش‌بس و روند صلح، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد، محمدیعقوب حیدری والی کابل در مورد وضعیت عمومی این ولایت معلومات‌داده، گفت که در مقایسه با گذشته، وضعیت امنیتی در ولسوالی‌ها در حال بهبود است و علاقمندی مردم برای اشتراک در پروسه‌های ملی، افزایش یافته است.

سپس، ولسوالان ۱۴ولسوالی کابل به گونۀ جداگانه مشکلات و پیشنهادات خویش را درخصوص بهبود وضعیت امنیتی، حضور افراد مسلح غیر مسئول، افزایش نیروهای امنیتی در برخی ولسوالی‌های کابل، بیکاری، تعمیر برای مکاتب، افزایش پروژه‌های انکشافی، نبود تسهیلات صحی و سرک‌های پخته و غصب زمین از سوی زورمندان، با رئیس‌جمهور مطرح ساختند.

رئیس‌جمهورغنی پس از استماع مشکلات و پیشنهادات آنان، خطاب به والی و ولسوالان کابل گفت: مشکل عمده در ولسوالی‌ها  عدم هماهنگی ادارات است و باید دراین زمینه تفکیک واضح به‌وجود آید.

رئیس‌جمهور با اشاره به پولیس غیر مسلکی در ولسوالی‌ها، به رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و والی کابل هدایت‌داد که به منظور بهبود هماهنگی در ادارات واحدهای سومی، طرح همه‌جانبه را آماده کنند.

رئیس‌جمهور کشور به ولسوالان کابل هدایت‌داد تا شوراهای مردمی را در ولسوالی‌ها ایجاد نمایند و هم‌چنان به‌خاطر کاهش بیکاری و مهار آب‌ها در مشوره با مردم محل، یک طرح را آماده کنند و به ریاست‌جمهوری بسپارند.

رئیس‌جمهورغنی به‌منظور بهبود بیشتر وضعیت امنیتی ولسوالی‌های کابل، به مسئولین امنیتی مربوطه هدایت‌داد تا مشترکاً طرح امنیتی را ترتیب نمایند و تأکید کرد که با غاصبین برخورد جدی صورت گیرد.

رئیس جمهور، در اخیر جلسه به والی کابل وظیفه سپرد که فهرست مکاتب ولسوالی‌ها را ترتیب کنند تا در دوسال آینده، در لیست ایجاد ۶۰۰۰ مکتب با استفاده از صنعت قطعات  پیش‌ساخت، شامل گردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید