روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: مشوره یک اصل اسلامی؛ جرگه و مشارکت اصل و ارزش ملی ما می باشد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز به تالار لویه جرگه رفت و با  رهبری و اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، دیدار کرد.

ابتدا، محمدعمر داوودزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور، در خصوص برگزاری لویه جرگه مشورتی و کارکردها، تدابیر و آمادگی های کمیسیون متذکره، معلومات داد.

موصوف از وزارت های امور داخله، دفاع ملی و اداره مستقل ارگان های محلی و سایر ادارات دولتی که در این رابطه همکاری و هماهنگی خوب نموده اند، تشکر نموده، گفت: نمایندگان جرگه مشورتی از ولایت ارزگان به کابل رسیده اند و نمایندگان از سایر ولایات نیز تشریف خواهند آورد.

رئیس جمهور غنی از زحمات و کارکردهای رهبری و اعضای کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی تشکر کرده، گفت که در نتیجه بحث ملی جرگه، تاثیر تلاش های شما را هموطنان، منطقه و جهان خواهند دید. وی افزود که ما به عنوان ملت واحد و منسجم، همیشه مسایل خویش را از طریق جرگه ها و مشورت ها حل نموده ایم.رئیس جمهور خاطرنشان کرد که زنان افغان باقوت در این لویه جرگه نمایندگی خواهند کرد، بناءً اشتراک کنندگان زن کمتر از ۳۰ درصد نباشد. وی افزود که یکی از عوامل بی ثباتی، نبود اصول و قواعد واضح بازی می باشد، اما قانون اساسی این مشکل را به گونۀ اساسی حل کرده است.

رئیس جمهور کشور گفت که مزیت های لویه جرگه این است که هیچ کسی آن را سانسور نمی تواند و نمایندگان ملت می توانند به گونه آزادانه نظریات، پیشنهادات و مشوره های شان را مطرح نمایند. این مربوط لویه جرگه مشورتی و نمایندگان مردم است که حدود پروسۀ صلح را چگونه ترسیم می نمایند.رئیس جمهور تصریح کرد که لویه جرگۀ مشورتی صلح تمام افکار را در خصوص صلح به بحث منسجم و منظم مبدل نماید. وی افزود که برای صلح شرایط ملی، منطقوی، اسلامی و بین المللی فراهم شده و محدودیت های موجود در این عرصه از میان رفته است.

رئیس جمهور تاکید کرد که لویه جرگۀ مشورتی صلح، حدود و جهت صلح را واضح نموده و بحث ها را متمرکز کند.

رئیس جمهور کشور گفت که مشوره یک اصل اسلامی و جرگه و مشارکت اصل و ارزش ملی ما می باشد و باید جدی گرفته شود. نمایندگان ملت را برای وصل دعوت کرده ایم، نه برای فصل، پس جرگه مشورتی صلح از شخص نه، بلکه جرگۀ نظام و وصل است.

رئیس جمهور خاطرنشان نمود که لویه جرگۀ مشورتی صلح برای این خاص خواهد بود که نمایندگان تمام ولایات، ولسوالی ها و اقشار در آن اشتراک می نمایند و هر نماینده، باید این طور فرض کند که از تمام کشور نمایندگی می نماید.محمد اشرف غنی گفت که صلح یک رویا بود که بعضی اوقات از آن یاد می گردید، اما احساس نمی شد که آمدنی است و ما آنرا در زندگی مشاهده می کنیم. از دو سال گذشته بدینسو صلح از حاشیه به متن آمده است و هر افغان در خصوص صلح فکر می کند.

بعداً رئیس جمهور در حالیکه از سوی هیات رهبری کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی همراهی می گردید، از بخش های مختلف تالار لویه جرگه از نزدیک دیدن کرد و به مسئولین مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر بهتر و استقبال از نمایندگان، هدایات لازم داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید