روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: ما در تلاش صلحی هستیم که نتیجه اش صلح واقعی و پایان جنگ باشد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز در اقامتگاه اش در شهر استانبول با رونالد کوبیا نمایندۀ خاص جامعۀ اروپایی دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در خصوص صلح و امنیت و حمایت جامعۀ اروپایی از افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.رئیس جمهور غنی در زمینۀ برنامه ها و تلاش های صلح معلومات ارائه کرده، گفت که ما در تلاش صلحی هستیم که نتیجه اش صلح واقعی و پایان جنگ باشد. وی افزود که از درس های گذشته باید آموخته شود و از اصولی کار گرفته شود که برای رسیدن به تامین صلح دایمی و پایان جنگ اساسی است.

رئیس جمهور غنی از جامعۀ اروپایی خواست که در بخش برنامه های اقتصادی و اتصال منطقه‌یی حکومت افغانستان را حمایت نماید. وی افزود: هدف اساسی ما این است که از راه اتصال منطقه‌یی در خصوص داد وستد و صادرات محصولات افغانستان، سهولت ها بیشتر گردد.رئیس جمهور غنی با اشاره به فرصت های موجود در معادن و سایر عرصه ها، خواهان سرمایه‌گذاری جامعه اروپایی در بخش های مختلف گردید.

نمایندۀ جامعه اروپایی از پلان و تلاش های رئیس جمهور غنی در خصوص صلح، قدردانی کرده، گفت که جامعه اروپایی به منظور تامین امنیت و صلح پایدار، از صلح و آتش‌بس حمایت می کند تا جنگ جاری پایان یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید