روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: در نحوۀ تطبیق پروژه ها تجدید نظر صورت گیرد و بیشتر برنامه محور باشد

به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی در نشستی ارزیابی شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست که در ارگ انجام شد، ابتدا جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش پروژه های انکشافی، وضعیت تدارکاتی و چگونگی تطبیق آن در سال ۱۳۹۸ و چالش ها و راه های حل را در این خصوص، به جلسه ارائه کرد.

رئیس جمهوری پس از استماع گزارش، گفت: در نحوۀ تطبیق پروژه ها تجدید نظر صورت گیرد و بیشتر برنامه محور باشد و روی ظرفیت آن کار شود.

رئیس جمهوری با تاکید بر بازنگری اساسی وظایف این وزارت، گفت: چندین پروژه منتظر استملاک است و باید تا ده روز آینده راجع به اثربخشی پروژه های مربوط گزارش دهید.

رئیس جمهوری گفت: برنامه شهری برای بخش اقتصاد قابل درک نیست و نیاز به ایجاد دید شهری در چارچوب انکشاف است.

رئیس جمهوری خطاب به مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی گفت که در رابطه به اراضی یک گزارش واضح ترتیب کنند و آن را به زودی ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید