روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل روز ملی کوچی‎ها، اشتراک و سخنرانی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی ‎افغانستان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسمی‎که به مناسبت تجلیل روز ملی کوچی‎ها (نهم حمل) برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.
در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ تدویر یافته بود و در آن شماری از اعضای کابینه، نمایندگان ولسی جرگه و بزرگان و جوانان کوچی حضور داشتنند، ابتدا استاد حبیب الرحمن رئیس انسجام امور کوچی‎ها صحبت نمود از رئیس جمهور بخاطر تجلیل روز ملی کوچی‎ها و اشتراک در این مراسم، تشکر کرد.
وی خواست‎ها و پیشنهادات خویش را در خصوص تشکیلات، هماهنگی با سایر وزارت‎ها و ادارات، کار مشترک، حل مشکلات مختلف کوچی‎ها، توزیع زمین به کوچی‎ها، بورسیه‎های تحصیلی و استخدام کادرها، بازسازی مهمان خانه و ایجاد شورای سراسری کوچی‎ها با رئیس جمهور شریک ساخت.
سپس طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده و ضمن یادآوری از نقش و ارزش کوچی‎ها در وحدت ملی، برادری، اقتصاد کشور، تجارت و سایر عرصه‎ها، خواهان تقرر مشاور کوچی‎ها در آن وزارت گردید. وی افزود که در مورد زندگی تاریخی و اجتماعی کوچی‎ها تحقیق همه جانبه خواهیم کرد و آنرا در یک کتاب به چاپ خواهیم رساند. همچنان موصوف خواهان نقش و کمک کوچی‎ها در زمینه حفظ میراث‎های فرهنگی و آبدات تاریخی گردید.
سپس حیدرجان نعیم زوی نمایندۀ کوچی‎ها در ولسی جرگه و بزرگ قومی‎محمد حسن صحبت نموده و از توجه ویژه رئیس جمهور به کوچی‎ها در عرصه‎های مختلف، تشکر کردند. همچنان آنان پیشنهادات شان را در مورد صلح، علفچرها، توزیع تذکره برقی و توجه به لیسه‎ها و مکاتب برای کوچی‎ها، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش در این مراسم، روز ملی کوچی‎ها را به تمام هموطنان تبریک گفت و افزود که افغانستان از سه بخش شهری، روستایی و کوچی تشکیل یافته و تمام ادارات در زمینه فراهم نمودن خدمات به کوچی‎ها در بخش‎های مربوطه، مکلف می‎باشند.
رئیس جمهور گفت که با احداث هر بند، ده در صد زمین به کوچی‎ها توزیع خواهد شد و آغاز آن از بند کمال خان صورت می‎گیرد. وی به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که کمیسیون مشترک را برای توزیع عادلانۀ مواشی به کوچی‎ها و اسکان مجدد آنان، ایجاد نماید.
رئیس جمهور کشور از نقش زنان کوچی در زندگی روزمره یادآوری کرد و به وزارت صحت عامه هدایت داد که به کوچی‎ها سهولت‎های صحی را فراهم کند و به آنان توجه جدی نماید. در توزیع کمک‎ها نباید با کوچی‎ها و مردم محل برخورد دوگانه صورت گیرد و باید همه از آن مستفید شوند.
رئیس جمهور به مسئولین وزارت مالیه هدایت داد که پول کُد کوچی‎ها در وزارت‎ها و ادارات دیگر در سایر بخش‎ها مصرف نگردد، زیرا برای نخستین مرتبه برای کوچی‎ها باب خاص باز شده است. وی افزود که نقش کوچی‎ها در صلح مهم است و برای آن باید شورای خاص کوچی‎ها ایجاد گردد.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری و شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست، ادارات مربوطه گزارش خدمات و کارکردهای شان را در خصوص کوچی‎ها، ارائه کنند. همچنان ترتیب پلان و پروگرام خاص در رابطه به بلند بردن سویه مکاتب کوچی‎ها را می‎خواهم.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که در وزارت‎های اطلاعات و فرهنگ و ریاست اکادمی‎علوم بخش خاص به کوچی‎ها ایجاد گردد، لیست غاصبان علفچرها ترتیب شود، زیرا علفچرها سرمایه ملی است که حفاظت از آن برای زندگی کوچی‎ها، محیط زیست و صنعت گردشگری مهم می‎باشد و باید در این عرصه آگاهی عامه بیشتر شود.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش به ادارۀ مستقل ارگان‎های محل وظیفه سپرد تا در ولایات که کوچی‎ها بیشتر اند، مشاوریت کوچی‎ها ایجاد گردد و همچنان لیست کادرهای کوچی‎ها ترتیب و به گونه شفاف در بخش‎های مختلف استخدام شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید