روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی در دیدار با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان

جنگ باید خاتمه پیدا کند و طالبان از فرصت صلح که به وجود آمده، استفاده نمایند
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، دیدار نمود.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دوجانب روی موضوعات مربوط به مهاجرین افغان و بیجاشدگان داخلی در اثر جنگ ها، صحبت کردند.
رئیس جمهور در مورد پلان انکشافی افغانستان که یک بخش مهم آن صلح سازی، مارکیت سازی و انکشاف کشور و همچنان فراهم نمودن فرصت های شغلی برای عودت کنندکان است، معلومات ارائه کرد.
به همین ترتیب رئیس جمهور غنی و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در رابطه به پروسۀ صلح و تعهدات دولت افغانستان برای برقراری صلح، صحبت نمودند و تاکید گردید که تامین صلح و ختم جنگ و خشونت طالبان باعث خواهد شد که مردم از خانه و کاشانۀ شان مجبور به مهاجرت نشوند.
رئیس جمهور بر اتصال منطقوی، گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی افغانستان در منطقه تاکید نمود و افزود که این تلاش ها فرصت را برای ختم جنگ و برگشت مهاجرین افغان به وطن، فراهم می سازد.
رئیس جمهور غنی گفت که توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجاشدگان یکی از برنامه های بزرگ حکومت افغانستان است. وی ضمن ابراز امتنان از کمک های جامعه بین المللی در حمایت از عودت کنندگان، گفت که نیاز است تا این کمک ها ادامه یابد.
در این دیدار رئیس جمهور بر ختم جنگ که عامل اصلی مهاجرت و بیجا شدن هموطنان ما می شود، تاکید ورزید و گفت که جنگ باید خاتمه پیدا کند و طالبان از فرصت صلح که به وجود آمده، استفاده نمایند تا در کشور ما صلح برقرار شود، هیچ افغان مجبور به ترک وطن نگردد و در غربت و وضعیت اسفبار در خارج از کشور بسر نبرد، زیرا عزت هر افغان برای ما مهم می باشد. رئیس جمهور روی ادغام مجدد جنگجویان طالب که شامل پلان صلح سازی دولت افغانستان است، نیز صحبت کرده، گفت که با برقراری صلح، دولت افغانستان آمادگی این را دارد که یک تعداد زیادی از جنگجویان و اعضای فامیل طالبان را در چرخ اقتصادی جامعه شامل سازد.
وی افزود: هدف این است که جنگجویان طالب به زندگی عادی رو بیاورند و کاریابی و ارائه خدمات از بخش های دیگر صلح سازی است که حکومت افغانستان روی آن به شدت کار

ممکن است شما دوست داشته باشید