روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی در دیدار با رئیس جمهور تاجکستان:

از موقف شما برای صلح با عزت و پایدار در چارچوب، جمهوریت، استقبال می کنیم
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در قصر ملت، مقر ریاست جمهوری آن کشور در شهر دوشنبه طی مراسم تشریفات رسمی در حالیکه سرودهای ملی دو کشور نواخته می شد، مورد استقبال قرار گرفت.
پس از معاینۀ قطعۀ تشریفات و معرفی هیئت های دو جانب، رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور رحمان در ملاقات دو جانبه در خصوص گسترش مناسبات میان دو کشور و همکاری ها در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
در این دیدار ابتدا رئیس جمهور تاجیکستان، تشریف آوری رئیس جمهور غنی و هیات همراه اش را به خانه دوم شان تاجیکستان خیر مقدم گفت و افزود که از دیدار تان که در ایام جشن باستانی نوروز صورت گرفت، شاد هستم.
امام علی رحمان گفت که همکاری و روابط میان دو کشور که دارای زبان، فرهنگ و تمدن مشترک اند، بر اصل برادری و حسن همجواری استوار است.
در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن تشکر صمیمانه از مهمان نوازی رئیس جمهور تاجیکستان، گفت که آمدن به تاجیکستان همیشه یک تجدید عهد برای توسعه مناسباتی است که هزاران سال سابقه دارد و دیدگاه وسیع همکاری را بنیان می گذارد.
وی افزود که تاجیکستان در پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان در سه حلقه، همچون همسایه، کشور اسلامی و مملکت کلیدی در آسیای متحول، نقش کلیدی دارد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که افغانستان و تاجیکستان هیچگونه اختلاف در موارد بنیادی ندارند و ما می خواهیم که سرحد میان دو کشور، به سرحد همکاری، هماهنگی و همدلی مبدل گردد.
رئیس جمهور غنی بر توسعۀ مناسبات تجارتی و تزانزیتی و همکاری ها در عرصه های امنیتی، فرهنگی، انرژی، تحکیم سواحل میان افغانستان و تاجیکستان تاکید کرد و گفت که از موقف شما برای صلح باعزت و پایدار در افغانستان در چارچوب جمهوریت، استقبال می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید