روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس  جمهور غنی در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان: افغانستان ظرفیت سرمایه‌گذاری را در عرصه‌های زراعت، انرژی، مسکن و سرک‌سازی دارد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر روزپنجشنبه در حاشیۀ مجمع جهانی باکو با الهام علی‌اوف رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار کرد.

در این دیدار، هر دو جانب در خصوص همکاری‌ها در عرصه‌های تجارتی، صادرات، ترانسپورت و معادن بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس‌جمهور الهام علی‌اوف از گسترش روابط میان افغانستان و آذربایجان در چند سال گذشته ابراز خرسندی کرده، گفت: از اینکه روابط ما با گذشت هرروز توسعه می‌یابد، از آن استقبال می‌کنم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها درعرصه‌های معادن و واردات میوه‌جات و سبزیجات از افغانستان، گفت که هیئت آذربایجان و افغانستان با کار مشترک‌ شان در این خصوص، پلان عمل را ترتیب و تطبیق نمایند.

در مقابل، رئیس ‌جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از مهمان‌نوازی رئیس‌جمهور الهام علی‌اوف، از همکاری و سهم فعال آذربایجان در زمینۀ گشایش راه لاجورد و در چوکات ماموریت حمایت قاطع قدردانی کرده، گفت که افغانستان برای خریداری نفت و گاز از آذربایجان، با آن کشور قرارداد دولت با دولت را انجام خواهد داد. 

رئیس‌جمهور کشور گفت که با ایجاد سهولت‌ها در زمینۀ ترانزیت و ترانسپورت، در واردات و صادرات سهولت ایجاد شده است. وی افزود که افغانستان ظرفیت سرمایه‌گذاری را در عرصه‌های زراعت، انرژی، مسکن و سرک‌سازی دارد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان‌کرد که هیئت افغانستان و آذربایجان یک بستۀ صادراتی سنگ مرمر، میوه های تازه و خشک، سبزیجات و کچالو را از افغانستان، آماده و عملی خواهد ساخت.رئیس‌جمهور غنی، نظامی گنجوی را سرمایۀ فرهنگی مشترک افغانستان و آذربایجان خواند و به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا در رابطه به نظامی گنجوی یک سیمینار برگزار نماید. وی افزود که ما برای آموزش‌های تخنیکی، محصلین بیشتر را به آذربایجان خواهیم فرستاد.

رئیس‌جمهور آذربایجان از پیشنهاد رئیس‌جمهور غنی قدردانی کرد و هر دو رؤسای‌جمهور به مسئولین مربوطه هدایت دادند تا در بخش آموزش‌های تخنیکی به محصلین افغان، کار عملی و همکاری را روی‌دست گیرند.همچنان درپایان این دیدار، درحضورداشت رؤسای‌جمهور افغانستان و آذربایجان، موافقتنامۀ در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و تفاهمنامه ها در عرصۀ همکاری‌های فرهنگی و خط آهن از سوی مسئولین مربوطۀ دو کشور، به امضا رسید.موافقت‌نامه امضاشده در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، سهولت‌های خدمات عامۀ موثر و مطمئن، شریک ساختن مفکوره ها، مهارت ها، تجارب و ترویج سرمایه‌گذاری و تجارت مشترک ‌را میان دو کشور فراهم خواهد کرد.همچنان موافقت‌نامه همکاری‌های فرهنگی باعث نزدیکی و همدلی مردم دوکشور گردیده و ضمن درک همدیگر، برای نهادها و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور، زمینۀ فعالیت‌های بیشتر فرهنگی را مساعد خواهد نمود.تفاهم‌نامۀ خط آهن میان افغانستان و آذربایجان زمینۀ همکاری‌های تخنیکی، انکشافی، سرمایه‌گذاری و مشارکت سکتور دولتی و خصوصی را در بخش متذکره، فراهم خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید