روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی خطاب به شاروالان کشور شهرهای کوچک مهم‌ترین نقش را در افغانستان ایفا می‌کنند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه با شاروال‌های کشور در رابطه به تدابیر، اقدامات و پیشنهادات شان در راستای مبارزه با ویروس کرونا و امور شاروالی‌ها، از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد.
در این ویدیو کنفرانس، رفیع الله حیات شاروال شهر کندهار، سوسن بهبود زاده شاروال ولسوالی انجیل ولایت هرات، راحت گل زیارمل شاروال تورخم، نظیف الله الکوزی شاروال شهر مهترلام و احمد جاوید کیوان شاروال شهر میمنه به نمایندگی از دیگران صحبت نموده تدابیر، اقدامات و پیشنهادات شان را در امر مبارزه با ویروس کرونا با رئیس جمهور کشور شریک ساختند.
آنان، از اقدامات شان در مورد آگاهی عامه، دواپاشی و قرنطین شهرها، کنترول قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار، کاریابی برای افرادی که درآمد روزانه دارند، شناسایی افراد بی‌بضاعت جهت کمک رسانی گزارش دادند و پشنهادات شان در رابطه به معافیت مالیاتی شماری از تشبثات، تشکیل شاروالی‌ها و نبود امتیازات خاص برای کارکنان شاروالی‌ها که در امر مبارزه با کرونا با خطر مواجه اند، امور تدارکاتی و صلاحیت‌های شاروالی‌ها، به جلسۀ ارائه کردند. سپس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، صحبت کرد و گفت که به هر اندازۀ که شاروالی‌های شهرهای کوچک را توانمند سازیم، به همان اندازه فشار بالای شهرهای کلان کاهش می‌یابد و دایرۀ عرضه خدمات وسیع‌تر می‌گردد.
امرالله صالح بر اقتصاد بشردوستانه تأکید کرد و گفت که در این مقطع حساس زمانی، همه باید نقش بشردوستانه شان را ادا نمایند. وی افزود: «تمام تلاش ما این است که از طریق عرضه خدمات، حکومت را به دروازه‌های مردم ببریم، نه این که مردم را به دروازه حکومت بیاوریم.»
همچنان، صالح برنامۀ پنج مرحله‌یی حکومت را در امر مبارزه با ویروس کرونا به شاروال‌های کشور تشریح کرد و گفت که اعتراف مشکل، شیوع و گسترش، اوج فلاکت و عادی سازی وضعیت مراحلی اند که در روشنایی آن تدابیر و اقدمات روی دست گرفته می‌شود.
رئیس جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از شاروال‌های کشور، گفت که ما شهرهای کلان، متوسط، کوچک و سرحدی داریم و هرکدام ویژگی‌های منحصر به خود را دارند. به شاروال‌ها هدایت داد تا این ویژگی‌ها را تشخیص، شناسایی و بار دیگر با رهبری حکومت شریک سازند. وی افزود که شهرهای کوچک مهم‌ترین نقش را در افغانستان ایفا می‌کنند و در آینده همین شهرها قیمت مواد غذایی و نیازهای شهرهای کلان را تعیین می‌کنند.
رئیس جمهور غنی به سرپرست وزارت مالیه هدایت داد، تا ترتیبات لازم را در رابطه به بودجه ۱۳۹۹شاروالی‌ها اتخاذ نماید و همچنان به شاروال‌های کشور هدایت داد که طبقه بندی واضح از مالیه دهندگان و متشبثین را انجام دهند تا بر مبنای آن تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شود. وی افزود که در رابطه به امتیازات کارمندان شاروالی‌ها با وزارت صحت عامه صحبت شود، تا روشن گردد که کدام بخش از کارمندان شاروالی‌ها با خطر ابتلا به ویروس کرونا مواجه اند.
رئیس جمهور غنی به اشتراک والیان کشور از طریق ویدیو کنفرانس در جلسات کابینه اشاره کرد و خطاب به شاروال‌ها گفت که امیدوارم از آزمون‌های فرا راه تان موفقانه بگذرید تا در مورد صلاحیت شاروالی‌ها تجدید نظر صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید