روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: حضور زنان سمبولیک و تشریفاتی نه، بلکه عملی و کلیدی است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روزیکشنبه با شماری از زنان ولایت نیمروز در تالار آن ولایت دیدار کرد و خواست ها و پیشنهادات شان را استماع نمود. در آغاز خانم مینه بلوچ صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور گفت که زنان همیشه قهرمانی کرده اند و در آبادی و پیشرفت کشور یکجا با برادران شان مبارزه نموده اند. وی افزود که زنان نیمروز از نظام حمایت می کنند 

و در این راستا آماده هر گونه قربانی می باشند.

خانم بلوچ از تلاش ها و دیدگاه رئیس جمهور در راستای تثبیت واقعی مقام زنان تشکر کرد و خواستار توجه رئیس جمهور در زمینۀ سهم دادن زنان در پارک صنعتی نیمروز و کمک به خانواده های شهدا و خانم های بی سرپرست، گردید. وی افزود که زنان افغان از جنگ خسته شده اند و خواهان صلح پایدار اند که در تضاد با منافع ملی و قانون اساسی نباشد.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تقدیم سلام ها و تمنیات نیک بانوی اول کشور به زنان نیمروز، گفت که ملت افغانستان باید صدای زنان و نسل جوان را که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، بشنوند. وی افزود که افغانستان از نظر ظرفیت ها و تغییر نسلی در حال تحول است.

رئیس جمهور از زنان نیمروز خواست که به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور و هزارمین سالگرد پیدایش زبان دری، یک جلد کتاب شان را برای چاپ به ریاست جمهوری بفرستند. وی افزود که در ادارات دولتی و ملکی، سهم زنان از هشت در صد به هفده در صد افزایش یافته است و این فیصدی بیشتر خواهد شد.

رئیس جمهور غنی گفت که حضور زنان سمبولیک و تشریفاتی نه، بلکه عملی و کلیدی است و به والی نیمروز هدایت داد که در پارک صنعتی آن ولایت به زنان متشبث توجه خاص نماید.

رئیس جمهور گفت که به خانواده های شهدا رسیده گی شده و به خانواده های بی سرپرست سهولت های صحی فراهم شده است. وی افزود که به مدیریت آب، خاک، موقعیت و منابع بشری نیمروز توجه اساسی صورت می گیرد و نیمروز مثال وحدت ملی بوده و آینده آن روشن است.

ممکن است شما دوست داشته باشید