روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رئیس جمهور غنی امر توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر ستراتیژیک دولتی به قشر آسیب پذیر، صادر کرد

مردم شریف و باعزت افغانستان!

هموطنان گرامی! برادران و خواهران گرامی!

به فضل و رحمت خداوند و به اساس کار و برنامه ریزی نهادی های مسئول دولتی، کشور ما دچار هیچ نوع کمبود مواد اولیه نیست.

لطفاً به شایعات باور نکنید. این شایعات از جانب محتکرین و شماری از جلابان بخاطر منفعت جویی غیر مشروع پخش می گردد.

با این هم، بخاطر ایجاد ثبات در مارکیت، من امروز امر توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر ستراتیژیک دولتی به قشر آسیب پذیر صادر کردم.

دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود یک هزار واگون روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده به زودترین فرصت بدون اجراات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکیت ها شود.

همچنان برای سهولت ترانزیت هدایت داده شد تا گمرکات عمده سرحدی کشور به گونه ۲۴ ساعته باز باشد.

این در حالی است که هزاران واگون مواد خوراکه از راه حیرتان، شیرخان بندر، و تورغندی در حال وارد شدن به کشور است.

در عین حال، در کمتر از پانزده روز دیگر، هفتادوپنج هزار تن گندم از هند وارد کشور می گردد و پنجاه هزار تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری گردیده است.

من امروز به وزارت مالیه و امور خارجه امر کردم که بخاطر مهار کردن سراسیمگی که اساس اقتصادی ندارد، باز هم به تمام تاجران عمده مواد غذایی و اولیه تسهیلات خریداری های اضطراری و عاجل را فراهم کنند.

در عین حال، دولت افغانستان در همکاری با جمهوری خلق چین، جمهوری هند و دیگر کشورهای که در مدیریت حالات اضطراری تجربه بهتر دارند، برای وارد کردن ادویه لازم، کار خواهد کرد تا افغانستان دچار کمبود ادویه نشود.

من برایتان اطمینان میدهم که تمام دستگاه دولت در ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ قیمت ها و عرضه مواد کافی دست به کار است.

مطمین باشید، سراسیمه نشوید، و فریب جلابان را نخورید.

زنده باد افغانستان

یشه سین افغانستان

تل دې وی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید