روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: ارادۀ دولت برای مقابله با دشمن قاطع است

رئیس جمهور محمد اشرف غنی ظهر امروز با جمعی از متنفذین و مسئولین خیزش ها و بسیج مردمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، دیدار کرد.
در این دیدار مسئولین متذکره، پیشنهادات شان را در زمینه پیشبرد هرچه بهتر جنگ، دفاع از وطن و دفع و طرد حملات دشمن، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات آنان، هدایات لازم را صادر نمود و ضمن تشریح برنامه های حکومت جهت بهبود وضعیت، گفت که ارادۀ دولت برای مقابله با دشمن قاطع است.
رئیس جمهور به مسئولین مربوطه بخاطر حل مشکلات و رسیدگی به خانواده های شهدای خیزش ها و بسیج مردمی، هدایات لازم صادر نمود.
طبق یک خبر دیگر:
رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور غنی پس از ورود به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و دیدار با شخصیت های جهادی و سیاسی، جلسه ارشد امنیتی را نیز رهبری نمود.
ابتدا مسئولین امنیتی و دفاعی زون شمال، گزارش آمادگی و برنامه های شان را بخاطر کنترول وضعیت امنیتی شریک ساخته، گفتند که حمایت کامل خیزش های مردمی در چارچوب دولت را با خود دارند و مشترکاً در زون شمال، عملیات تصفیوی را انجام می دهند.
رئیس جمهور پس از استماع گزارشات و برنامه های آنان، به منظور کنترول وضعیت زون شمال، به مسئولین مربوطه، هدایات لازم داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید