روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی، مجموعۀ اسناد تاریخی دورۀ غوریان را به آرشیف ملی سپرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان عصر دیروز در مراسم تسلیم دهی مجموعه آثار دورۀ غوریان به آرشیف ملی، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که در آرشیف ارگ انجام شد، طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از خواجه میرزا محمد که از روی احساس عمیق ملی، تاریخی و فرهنگی این اسناد تاریخی را به آرشیف ملی سپرد و همچنان از اشخاص و اداراتی که در زمینه عملی نمودن هدایات رئیس جمهور در این خصوص تلاش کردند، قدردانی نمود.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که نسخه‌های قلمی‌و آثار تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف کشور از سوی شخصیت‌های متعهد به وطن و مردم نگهداری می‌شود و ما اکنون بالای طرحی کار می‌کنیم تا از روی یک میکانیزم، فراخوان ملی را ترتیب و بر اساس آن آثار و اسناد تاریخی را از افراد به آرشیف ملی و آرشیف ارگ، انتقال نمائیم.
وی افزود که در ادوار مختلف تاریخ موزیم ملی و آرشیف ملی از تاثیرات حوادث و دستبرد مصئون نبودند و آرزو دارم بر اساس پالیسی فرهنگی شما، آرشیف ملی و موزیم ملی برای همیش از حوادث و دستبرد، مصئون شوند.
بعداً غلام محی الدین صدیقی در مورد چگونگی دریافت اسناد تاریخی متذکره و جلوگیری از دستبرد آن معلومات ارائه کرده، گفت که خرسندم اسناد تاریخی عهد قدیم غور را که مربوط عموم افغانستان است به آرشیف ملی تسلیم می‌کنم.
محمد افسر رهبین رئیس آرشیف ملی در صحبت‌هایش گفت که مجموعه اسناد تاریخی در برگیرندۀ گوشه ای از فرهنگ و تمدن دوره غوریان می‌باشد و از چندین سال بدینسو توسط خواجه میرزا محمد یکتن از هموطنان میهن دوست ما در ولایت غور نگهداری می‌شد.
وی افزود که مجموعه اسناد غور، روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم ما را در یکی از مقاطع مشخص و مهم تاریخ بازتاب می‌دهد و دارای ارزش تاریخی منحصر به فرد می‌باشند.
رهبین گفت که این اسناد مسایل فقهی، امور زمین داری، جمع آوری مالیات، نامه نویسی رسمی‌و خصوصی و دیگر موضوعات وابسته به دورۀ غوریان را در بر می‌گیرد و مجموعه این اسناد به گونه امانت تحویل مخزن آرشیف ملی می‌گردد.
رئیس آرشیف ملی خاطر نشان کرد که ریاست آرشیف ملی در حالی که دست یافتن به مجموعه اسناد غور را یک دستآورد مهم در جهت اسناد تاریخی کشور می‌داند، می‌خواهد که به منظور غنامندی بیشتر آرشیف ملی، بودجه کافی تخصیص یابد، تا از طریق فراخوان ملی آثار آرشیفی گردآوری شوند و از قاچاق آن جلوگیری صورت گیرد.
سپس رئیس جمهور صحبت کرد و ضمن تشکر از خواجه میرزا محمد بخاطر تسلیمی‌اسناد تاریخی دورۀ غوریان، آنرا به طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد و گفت: امروز جای خرسندی است که یک گنجینه علمی‌و تاریخی ما به آرشیف ملی تحویل داده می‌شود که برای نسل‌های حال و آینده منابع مهم تحقیقی، تعبیر و تفسیر خواهد بود و ابعاد آن به اندازۀ وسیع است که با استفاده از آن، جنبه‌های مختلف تاریخ دین مبین اسلام و تاریخ مقایسوی ادیان روشن می‌گردد.
رئیس جمهور گفت که می‌خواهیم از خواجه میرزا محمد از صمیم قلب تشکر کنم، زیرا بدون توجه وی، خطر از میان رفتن این اسناد مهم وجود داشت. تعهد شما به ملت، دین و تاریخ قابل قدر است. وی افزود که این اسناد در خدمت همه قرار خواهد داشت و نیاز است تا همه آن دیجیتالی گردد و در اختیار تمام مؤرخین جهان قرار داده شود.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که تاریخ غور در این اواخر از نگاه تاریخ مقایسوی، توجه زیادی را به خود جلب کرده و ضرور است که این اسناد با سایر اسنادی که در اینجا پیدا شده بود، ابعاد دوره‌های غزنویان و غوریان را روشن سازد.
رئیس جمهور به مسئولین آرشیف ملی هدایت داد که فراخوان ملی را ترتیب و یک میکانیزم مشخص را پیشنهاد نماید تا یک فصل در بودجه آن ایجاد شود. وی به وزارت مالیه هدایت داد تا یک باب خاص برای آرشیف ملی و آرشیف ارگ ترتیب گردد.
رئیس جمهور غنی گفت: نقطه کلیدی این است که این اسناد الکترونیکی شوند تا کاپی آن وجود داشته باشد که استادان و محصلین به آن دسترسی داشته باشند و من یقین داریم با توجه جهانی که وجود دارد، این اسناد به زبان‌های بین المللی نیز ترجمه می‌شوند، زیرا بسیار نادر اند و در اکثر کشورهای جهان اسناد بسیار اندک از دوره عباسی و غزنوی موجود است.

ممکن است شما دوست داشته باشید