روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور خطاب تیم امنیتی کابل: در برابر جرایم به گونه جدی و عاجل اقدام شود

نشست امنیتی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بحث روی اتخاذ تدابیر بهتر برای تامین امنیت کابل و تطبیق میثاق امنیتی، در ارگ برگزار شد.
در این نشست که در آن داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی و مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور حضور داشتند، ابتدا تیم امنیتی کابل در مورد برنامه های امنیتی، مبارزه با جرایم و تروریزم و عملی کردن میثاق امنیتی، صحبت کردند.
آنان در رابطه به بازداشت دهها تن از مجرمین در شهر کابل، گشت زنی های پولیس و مسئولیت های که در برابر شکایات مردم دارند، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه کردند.
همچنان گفتند که ۱۷۳ تن از مظنونین جرایم به همکاری مردم در چارچوب میثاق امنیتی به پولیس معرفی شده، ۶۹ میثاق تازه به امضا رسیده، ۳۰۰ کمرۀ امنیتی در نقاط مختلف جدیداً نصب گردیده و ۶۱۰ تن مظنون در پیوند به جرایم و فعالیت های تروریستی بازداشت شده اند.
سپس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت که پولیس باید متوجه جرایم باشد، در قسمت تطبیق برنامه های امنیتی تلاش بیشتر نماید و آمرین با مردم در چوکات میثاق امنیتی بیشتر کار کنند.
بعداً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تاکید بر خنثی سازی فعالیت های تروریستی، دفع و طرد حملات دشمن و تطبیق و تداوم میثاق امنیتی، گفت که در قسمت امنیت کابل تلاش های بیشتر صورت گیرد و در برابر جرایم به گونه جدی و عاجل اقدام شود.
رئیس جمهور افزود که باید امنیت روانی مردم تامین گردد، از تکنالوژی در تامین امنیت کابل استفاده شود، میثاق امنیتی به گونه درست عملی گردد و تفکیک وظایف صورت گیرد و همچنان تغییر اساسی در پولیس کابل به میان آید تا با ابعاد مختلف جرایم مبارزه شود.
رئیس جمهور غنی به تیم امنیتی کابل هدایت داد تا در زمینۀ جلوگیری از غصب زمین توجه بیشتر نمایند و در تامین امنیت ولسوالی های کابل به گونه جدی اقدام کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید