روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور خطاب به قطعات خاص: در موجودیت شما، قامت افغانستان هیچگاهی خم نخواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز از قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص در حالیکه از سوی داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی همراهی گردید، دیدن کرد.
ابتدا تورن جنرال خیال نبی معاون قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص صحبت کرده، گفت که حمایت رئیس جمهور برای ما مورال می دهد و احساسات ملی ما را تقویت می بخشد تا برای دفاع از نظام مشروع، جمهوریت و وطن، به هرگونه قربانی آمادگی داشته باشیم.
رئیس جمهور غنی در صحبت هایش خطاب به نیروهای قطعات خاص، گفت: شما به این خاطر خاص هستید که از هرگوشه و کنار افغانستان آمده اید و از هر وجب کشور تان دفاع می نمایید. افغانستان بالای تان افتخار می کند و ملت افغانستان با تمام قوت از درکنار کماندوها و قطعات خاص ایستاده اند.
وی با ابراز امتنان از نیروهای عملیات های خاص، گفت: من می خواهم از خانواده ها‌ی شما تشکر کنم ، فرزندانی را تربیت کرده اند که به خاطر حفاظت از وطن قربانی میدهند و سرهای شان را فدا می کنند و همه تان به ویژه خواهران ما، نور چشم من هستید.
رئیس جمهور گفت: یکی از افتخاراتی که همیشه ماندگار خواهند ماند، این است که چند سال قبل تصمیم گرفتم تا قطعات خاص و کماندو را دوبرابر بسازم و آنرا به قول اردو ارتقا بدهم. این نشاندهندۀ احترام عمیق من به سربازی و فداکاری شما می باشد، شما همیشه خاص بوده و مورد توجه خاص من خواهید بود.
رئیس جمهور کشور تصریح کرد: شما ثابت کرده اید که ستون فقرات هستید و تا قطعات خاص باشد، قامت افغانستان هیچگاهی خم نخواهد شد، دشمنان افغانستان بدانند که با شما شیرمردان، بجز راه گریز دیگر چاره ای ندارند. هر بریدمل قوای خاص باید بداند که زمینۀ پیشرفت برایش فراهم می شود و همین طور بالای هر سرباز ما سرمایه گذاری صورت می گیرد.
رئیس جمهور غنی ضمن اتحاف دعا به روح تمام شهیدان، گفت: من به شما اطمینان میدهم که هیچ وقت و در هیچ نوع مذاکرات، بالای نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی افغانستان معامله صورت نخواهد گرفت. وی خطاب به منسوبین قطعات خاص گفت که با قوت کارتان را ادامه بدهید و سرمایه گذاری بیشتر بالای تان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه نیروهای قطعات خاص حافظان نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند، گفت که همت شما به اندازه کوه هندوکش است. ملت افغانستان بر شما اعتماد دارد و این پیام را به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می رسانم که با همت و شجاعت شما وطن به آرامی می رسد، صلح پایدار می آید و در هر دره و بیشۀ این سرزمین، کارنامه های شما ثبت تاریخ خواهد شد.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که تمام ملت بالای شما اعتماد دارد، داعیۀ ما اسلامی است و جنگ طالبان مشرعیت ندارد، زیرا افغان کشی می باشد. شما از ناموس، عزت وطن و جمهوریت دفاع می کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید