روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور افغانستان در دیدار با صدراعظم پاکستان پیرامون روند جاری صلح و امنیت منطقه یی بحث کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه از سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان در مقر صدارت آن کشور در شهر اسلام آباد، مورد پذیرایی گرم قرار گرفت و از رئیس جمهور غنی به خاطر سفر رسمی‌اش به پاکستان ابراز تشکر کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، پس از نواختن سرود ملی هردو کشور و معاینه قطعه تشریفات توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهورو صدر اعظم پاکستان ، هر دو جانب هیئت های دولتی عالی رتبه کشورهای شان را به همدیگر معرفی نمودند.

نخست صدر اعظم پاکستان با ابراز امتنان از رئیس جمهور افغانستان به خاطر سفرش به پاکستان، این سفر را یک گام مهم در راستای بهبود روابط، همکاری‌ها و ایجاد فضای اعتماد میان دو کشور خواند. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر در مقایسه به سفرهای قبلی، مملو از دست آوردها باشد.

در این دیدار هردوجانب تأکید کردند که از اشتباهات گذشته باید آموخت و این اشتباهات در آینده تکرار نشوند، همچنان برای روابط و مناسبات نیک، همکاری ها میان دوکشور و آینده به گونه مشترک کار صورت گیرد.

همچنان رئیس جمهور افغانستان و عمران خان بر ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان تأکید کردند و فیصله صورت گرفت تا کمیته های کاری مشترک هردو کشور برای گام های عملی و عاجل در بخش های یادشده، زمینه را فراهم کنند.

رئیس جمهور کشور از پذیرایی گرم و مهمان نوازی صدر اعظم و مردم پاکستان تشکر کرد و گفت: بر اساس اجماع و پیشنهاد نمایندگان لویه جرگه مشورتی صلح که هدف آن ایجاد مناسبات و روابط نیک میان افغانستان و پاکستان می باشد، به پاکستان آمده‌ام.

رئیس جمهور کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر و بحث ها با مقامات پاکستانی سر آغاز ایجاد همکاری ها و روابط دولت با دولت میان مردم و دولت های دوکشورشود. رئیس جمهور کشور تصریح کرد که زمینه های فراوانی پیشرفت و همکاری ها برای افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه فراهم شده است و افغانستان در این بخش گام های عملی برداشته است.

رئیس جمهور کشور گفت که فکر و دیدگاه همکاری و اتصال منطقه یی، و در این بخش موقعیت و تلاش های افغانستان، باعث شد تا آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از نگاه تجارت، ترانزیت و داد و ستد درحال وصل شدن باشند.

رئیس جمهور افغانستان گفت که کمیته‌های کاری مشترک میان افغانستان و پاکستان باعث ترغیب نقش فعال پاکستان در بخش های همکاری ها و اتصال منطقه یی خواهدشد. وی افزود که این کار در رشد اقتصادی کشورهای منطقه و رفاه در زندگی مردم، نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید