روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور: اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روزشنبه  آن‌عده از منسوبان قول‌اردوی عملیات‌های خاص را که در این اواخر در اثر عملیات ویژه، ۳۸ تَن از هموطنان ما را در قریۀالمار ولسوالی آب‌بند ولایت غزنی از زندان طالبان رها کردند، مورد تقدیر قرار داد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که بدین مناسبت در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، ابتدا اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی صحبت کرد و با تشکر از توجه خاص و همیشه‌گی رئیس جمهور، گفت که ویژ‌گی این عملیات، افغانی‌بودن آن است و بر اساس هدایت شما، عملیات‌ها برضد دشمن در ولایت های مختلف کشور ادامه دارد.

وی افزود: هدف ما این است که عملیات‌های خاص را بیشتر و به صورت مطلق افغانی بسازیم. منسوبان اردوی ملی به هیچ‌گونه شایعات ارزش نمی‌دهند و تا آخرین رمق حیات مبارزۀ خویشرا در راستای دفاع از کشور و نظام ادامه می‌دهند.

سپس اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، فرمان رئیس جمهور کشور را در خصوص تفویض مدال به سه تن از منسوبان قول‌اردوی عملیات‌های خاص، هریک جگرن عبدالقادر، تورن رحمان‌الله و دوم بریدمن سید مبارز به‌خاطر خدمات نظامی خوب شان، قرائت کرد.

رئیس جمهور ،پس از تفویض مدال به منسوبان قول‌اردوی عملیات‌های خاص، گفت : شما همواره قابل تقدیر هستید و منحیث سرقومندان اعلی قوای مسلح بالای شما افتخار می‌کنم.

وی افزود که برای هر افغان روشن است که هیچ منسوب به خصوص کماندوها برای امتیاز و معاش نه، بلکه برای کشور، نظام و منافع ملی خود مبارزه می‌کنند.

رئیس جمهور گفت : شما فرزندان صادق کشور هستید و در رگ‌های شما خون قهرمانان کشور در جریان است و نمایندگی آنان را می‌کنید، زیرا مبارزه شما برای افغانستان آزاد، باعزت وسربلند است و هر افغان بالای شما افتخار می‌کند.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان‌کرد: آنانی که دیگران را به زور به مذاکرات می‌کشانند، در خصوص از قهرمانی شیران ما صحبت نمی‌کنند، اگر این‌قدر شهامت دارند، به جای انتحار و انفجار در میدان جنگ، زور آزمایی کنند.

رئیس جمهور خطاب به منسوبان قول‌اردوی عملیات‌های خاص، گفت که از برکت قهرمانی شما، نه تنها ۳۸ خانواده، بل تمام افغان بالای شما فخر می‌کنند. وی افزود که ویژه‌گی عملیات مذکوراین بود که برای زندانیان و سربازان هیچ گونه تلفات وارد نشد.

رئیس جمهور غنی اطمینان داد که نظریات بریدملان با وی شریک شده است و به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.

سرقومندان اعلی قوای مسلح گفت: نیروهای امنیتی ما به‌سوی خودکفایی در حرکت هستند و تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشند، صلح گذرا را نمی‌پذرند. صلحی که نقش نیروهایامنیتی و دفاعی ما در آن تضمین نباشد، برای ما پذیرفتنی نیست.

رئیس جمهور خطاب به آنان گفت که رئیسجمهور شما نه شاه شجاع است و نه هم امیر یعقوب خان که برای کسی سر بگذارد و یا معاهدۀ گندمک را بالایش امضا کنند.

وی افزود: صلحی خواهد آمد که در آن، نقش نیروهای امنیتی و دفاعی ما واضح و آشکار بوده باشد.

محمداشرف غنی خاطرنشان‌ کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی ما نیروهای یک روزه، یک‌ساله و یک دهه و یک نسل نیست، بل نیروهای اند که برای صدها نسل مبارزه می‌کنند.

رئیس جمهور افزود که اگر چهل‌سال قبل تدابیر وجود می داشت، افغانستان به بحران و نابسامانی نمی‌رفت. وی با تاکید گفت که اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد.

رئیس جمهور تصریح‌کرد که مارگزیده از ریسمان می‌ترسد، مگر ما نه از مار می‌ترسیم و نه هم از ریسمان، زیرا ما عقل داریم و با تدبیر به پیش می‌رویم و آنچه را انجام می‌دهیم که عزت کشور در آن مصئون باشد.

رئیس جمهور ، خطاب به منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت که وفا، تعهد و قربانی شما اصل مهم است و هیچ‌کسی حق انتقاد بالای شما را ندارد. وی افزود: تا زمانی که صلح می‌آید، شمامسوولیت جنگ را دارید و هیچ‌گونه تاخیری در آن نمی‌آید. آن روزها گذشته است که جنرالان و سربازان ما بدون موجب به څارنوالی معرفی می‌شدند.

در اخیر بریدمل محمد بلال به نمایندگی از منسوبی قول اردوی عملیات‌های خاص  صحبت کرد و با تشکر از توجه و تشویق رئیس جمهور، گفت : به نمایندگی از تمام منسوبان برای شما و ملتاطمینان می‌دهم که تا آخرین رمق حیات از وطن دفاع می‌کنیم و این شعار را عملی می‌کنیم که سرش را می‌زنیم و سنگرش را می‌گیریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید