روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهورمحمد اشرف غنی: هدف از ایجاد پارک صنعتی و زراعتی باریک آب مبدل سازی افغانستان به مملکت صادراتی میوه جات و سبزیجات است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز که در راس یک هیئت عالی رتبۀ دولتی به ولایت پروان سفر کرد، پارک صنعتی و زراعتی باریک آب را افتتاح نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهور پس از افتتاح پارک صنعتی و زراعتی باریک‌آب، طی سخنانی گفت: افتتاح این پارک یک قدم بزرگ است و هدف ایجاد آن این است که افغانستان به مملکت صادراتی میوه جات و سبزیجات مبدل شود.

رئیس جمهور کشور در مورد منفعت های اقتصادی دهلیز هوایی به هند، آغاز صادرات به اروپا و اهمیت صادرات افغانستان به عربستان سعودی نیز صحبت کرد.

وی ضمن قدردانی از کارکردهای ادارۀ زون پایتخت و سایر ادارات مربوطه به خاطر تسریع روند ساخت پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، گفت که هر چه عاجل بروکراسی کوتاه گردد و با کار سریع، فضای اعتبار میان بخش خصوصی ایجاد شود.

 گفتنی است که پارک صنعتی و زراعتی باریک آب در مساحت ۱۰۲۵ جریب زمین اعمار شده و تا اکنون ۶۵ نمره برای سرمایه گذاران توزیع گردیده و ۳۴۰ نمرۀ دیگر آمادۀ توزیع می باشد.

همچنان رئیس جمهور در سفرش با اعضای شورای ولایتی پروان دیدار نمود که به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار اعضای شورای ولایتی پروان، پیشنهادات و مشکلات شان را در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، اعطای بورس ها، انکشاف سرک و بازار بگرام، انکشاف سرک چاریکار، کاریابی برای جوانان، برق برای ولسوالی ها و اعمار یک مسجد جامع، با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت های آنان، ضمن ابراز امتنان از حمایت مردم پروان از نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت که ولایت پروان از اهمیت خاص برخوردار می باشد، به خصوص اکنون که مراودات تجاری با آسیای میانه افزایش یافته است.

رئیس جمهور با اشاره به خواست نمایندگان شورای ولایتی در رابطه به اعمار مسجد جامع، گفت که یک محراب مسجد جامع با سبک معماری خاص، با تمام امکانات، در ولایت پروان اعمار می گردد.

همچنان رئیس جمهور کشور بر بسته بندی معیاری و صادرات تولیدات زراعتی تاکید کرده، گفت: اکنون افغانستان به بازارهای هند، آسیای میانه و اروپا از طریق زمین و هوا دسترسی دارد و محصولات ما باید با معیارهای بلند پروسس، بسته بندی و صادر گردد.

در ادامه بزرگان ولایت پروان ضمن حمایت  مشکلات و پیشنهادات شان را در بخش های توسعه فابریکه سمنت جبل السراج، اسفالت سرک های داخل شهر چاریکار، اعمار سرک حلقوی، اعمار بندهای آبگردان، توسعه زراعت و فارم داری و کاریابی برای جوانان با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور از قربانی و قهرمانی های جوانان ولایت پروان  در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به نیکی یاد کرد و از متنفذین این ولایت خواست تا در قسمت ایجاد اردوی منطقوی همکاری و تلاش نمایند.

رئیس جمهور غنی افزود: با توجه به اهمیت ولایت پروان منحیث دروازه صادراتی به آسیای میانه، تونل فعلی سالنگ جوابگو نمی باشد و کار بالای سروی تونل جدید جریان دارد و نیاز است تا امنیت غوربند ها بحیث راه بدیل تامین گردد.

رئیس جمهور کشور بر ایجاد اتحادیه های تولید کنندگان تاکید کرده گفت، با ایجاد اتحادیه ها مشکل قرضه‌دهی حل می گردد و از بزرگان ولایت پروان خواست تا بالای پروسس و صادرات محصولات زراعتی توجه خاص داشته باشند.

همچنان رئیس جمهور غنی گفت که توسعه فابریکه سمنت جبل السراج و نساجی جبل السراج در اولویت کاری ما قرار دارد و به وزارت فواید عامه هدایت داد تا بالای سروی و دیزاین سرک حلقوی تُتُم‌دره دوراهی بگرام کار نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید