روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهورغنی: دولت و جامعه سرمایه‌گذار منحیث بازوان توانمند همدیگر می‌باشد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان، با رهبری اتاق‌های مختلف صنایع و تجارت و شماری از تاجران ملی از طریق ویدیو کتنانس صحبت کرد.
ابتدا، سید زمان‌هاشمی‌رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، مایل آغا خیرخواه رئیس اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، جلال الدین سعید رئیس هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع افغان-جرمن، خان محمد وردک عضو ولسی جرگه و رئیس کمپنی خان استیل و شیرباز کمین زاده تاجر ملی، صحبت کردند.
سخنرانان نامبرده، از کمک‌های که توسط اتاق‌های تجارت و صنایع با اقشار آسیب دیده و بی‌بضاعت صورت گرفته است، گزارش ارائه کردند و تعهد نمودند که به عنوان بازو و شریک دولت در آینده نیز آماده همکاری می‌باشند، تا برای همه اقشار آسیب دیده مواد اولیه و کمک‌های ضروری، برسد.
رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان از رهبری اتاق‌های تجارت و صنایع، از نقش تاجران و سزمایه‌گذاران ملی در قسمت همکاری با مردم قدردانی کرده، گفت که دولت و جامعه سرمایه‌گذار و تاجر منحیث بازوان توانمند همدیگر، در این شرایط حساس به هدف انجام مسئولیت مشترک که همانا رسیدگی به مردم افغانستان می‌باشد، باهم همکاری و کار می‌کنند. رئیس جمهور از مسئولین اتاق‌های مختلف صنایع و تجارت خواست، تا از طریق طرح‌های کتبی فعالیت‌های را مشخص کنند که در آینده به صورت مشترک با دولت انجام داده می‌توانند و طرح‌های شان را جهت تصمیم‌گیری، با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید