روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس اجرائیه: یونسکو وعدۀ همکاری جدی به بخش فرهنگ و هنر کشور داده‌ است

جلسۀ کمیتۀ فرهنگ و هنر شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز تحت ریاست داکتر عبدالله‎عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزار شد.

در آغاز، رئیس اجرائیه کشور گفت: در سفر اخیر ما به پاریس، با رئیس سازمان یونسکو دیدار کرده و دربارۀ فعالیت‌های آن سازمان در افغانستان به تفصیل بحث کردیم.

داکتر عبدالله عبدالله بیان داشت که رئیس سازمان یونسکو وعده کرد که در راستای رشد و بالندگی فرهنگ و هنر افغانستان، بیشتر از پیش همکاری می‌کنند.

در نشست کمیتۀ فرهنگ و هنر، طرح دیجیتل‌سازی کتاب‌خانۀ عامه و احیای مجدد تیاتر کابل ننداری و هرات به بحث گرفته شد. رئیس اجرائیه هدایت داد که هیئتی متشکل از نهادهای مرتبط، زمینۀ عملی‌شدن طرح دیجیتل‌سازی کتاب‌خانۀ عامه را فراهم کنند.

بر بنیاد طرح وزارت مخابرات و کتاب‌خانۀ عامه، با دیجتال‌سازی کتاب خانۀ عامه، زمینۀ دسترسی استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان و علاقمندان به کتاب در سراسر کشور و حتا منطقه و جهان فراهم می‌شود.

در اخیر مقام‌های وزارت فرهنگ از حمایت رئیس اجرائیه و همکاری و تلاش اعضای کمیته به منظور احیای دوبارۀ تیاتر کابل ننداری و هرات سپاس‌گزاری کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید