روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس اجرائیه کشور در نشست کمیته اضطرار: به مشکلات بیجاشد‌گان غزنی، غور و فراه رسیدگی عاجل می‌شود

کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث در نشستی فوق‌العاده وضعیت بیجا شد‌گان ولایت‌های غزنی، فراه و غور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این نشست که دیروز برگزار شده بود، رئیس اجرائیه کشور گفت: بیشترین تمرکز دولت روی رسید‌گی به مشکلات بیجا شده‌گان ولسوالی‌های مالستان و جاغوری غزنی، چهارسده و پسابند غور و خاک سفید فراه است.

رئیس اجرائیه کشور گفت که USAID مبلغ ۳۶ میلیون دالر کمک فوری به بیجاشد‌گان کرده است و وزارت‌های امور حوادث و مهاجرین برای دریافت آن همآهنگی نمایند.

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور حوادثگزارش داد که کمیته ولایتی غزنی مبلغ سه میلیون افغانی در اختیار دارد و به زودی به نیازمندان کمک خواهد شد.

فهیم افزود که براساس هدایت رئیس اجرائیه کشور مبلغ ۱۰ میلیون افغانی برای رسید‌گی به مشکلات بیجا شدگان غزنی و سایر ولایات منظور گردید که تا کنون در دسترس قرار نگرفته است.

وزیر حوادث علاوه کرد: ریاست امنیت ملی برای ۸۵۰ فامیل در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری مواد غذایی توزیع کرده است. موسسات بین‌المللی هم تعهد ۲۱ میلیون دالر کمک به بیجا شد‌گان حوادث اخیر کرده‌اند. موسسه UNHCR اطمینان داده است که ۱۶ هزار خیمه از دبی و مقداری هم از پاکستان به کابل انتقال می‌دهد تا برای بیجا شد‌گان توزیع گردد.

نماینده‌ سرمیاشت گفت که این سازمان برای هزار فامیل مواد غذایی و غیر غذایی تهیه کرده و به زودی به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری انتقال می‌دهد.

مجیب‌الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات گفت که این وزارت در ولایات خیمه، کمپل چادر و بوت در دسترس دارد و در اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث قرار می‌دهد. وزارت صحت عامه نیز از آماد‌گی بخش‌های عاجل صحی در ساحه خبر داد.

تیمور شاران معین ارگان‌های محل در باره وضعیت بیجا شدگان ولسوالی‌های خاص ارزگان، مالستان، جاغوری غزنی، چهارسده و پسابند غور خاک سفید ولایت فراه و ولایت‌های کندز و جوزجان گزارش داد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کنند‌گان گفت که یک تفاهمنامه با اداره اراضی امضا کرده که براساس آن در زمین‌های دولتی ولایات کمپ های مهاجرین ساخته می‌شود. یک هزار جریب زمین برای ایجاد کمپ پشتون زرغون هرات اختصاص یافته است.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت مالیه هدایت داد که مبلغ باقی‌مانده در کود ۹۱ میان وزارت دولت در امور حوادث و وزارت زراعت تقسیم شود. چون، رسید‌گی به مشکلات بیجا شدگان اولویت دارد.

داکتر عبدالله عبدالله با بیان این‌که رسیدگی به وضعیت بیجاشد‌گان اولویت اصلی است، به نهادهای مسئول هدایت داد که به مشکلات بیجا شد‌گان ولسوال‌های خاک سفید ولایت فراه و بلخاب ولایت سرپل رسیدگی فوری نمایند.

داکتر عبدالله عبدالله به وزارت‌های حوادث، مهاجرین و ترانسپورت هدایت داد که انتقال و توزیع مواد غذایی، غیر غذایی و کمک‌های نقدی را برای بیجا شد‌گان ولایت‌های غزنی، فراه، غور و سرپل در اولویت قرار دهند و اقدام عاجل نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید