روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس‌جمهور: مرحلۀ دوم پروژه مدیریت دریای کابل آغاز شود

جلسه یی به ریاست‎محمداشرف‎غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعقیب کارهای پروژۀ مدیریت دریای کابل، برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژآنس باختر، در این جلسه که صبح دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد  وزارتهای انرژی و آب، ترانسپورت  شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل و ولایت کابل گزارش کارکردهای شان را در رابطه به پروژه مدیریت دریای کابل به رئیس جمهور ارائه کردند.

مسئولان نهادهای متذکره گفتند که کار هایدرولوژی و توپوگرافی دریای کابل و سروی و دیزاین ۱۶ پل در مسیر این دریا تکمیل شده است و همچنان همکاری با خانواده‌هایی که در اثر سیلاب‌های اخیر مسکن شان را از دست داده اند، جریان دارد.

رئیس جمهور کشور با  تشکر از اجراآت و معلومات مسئولان گفت که نیاز است تا همآهنگی بیشتر در راستای تطبیق پروژه مدیریت  دریای کابل میان ادارات مربوط به وجود بیاید و از آنان خواستار گزارش‌های منظم و هفته‌وار شد.

رئیس جمهور تعیین، تثبیت و تصفیه حریم دریای کابل و دیزاین ساحۀ آن را بخاطر مدیریت دریای کابل با اهمیت خواند و گفت که برای مراحل بعدی پروژه مدیریت دریای کابل نیاز به وضاحت در پلان ها داریم.

وی از نهادهای نامبرده خواست تا بعد از تکمیل شدن پلان واضح احیا و بازسازی دریای کابل  معلومات در این رابطه از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی با مردم کابل شریک شود.

رئیس جمهور کشور از مسئولان نهادهای ذیدخل در پروژه مدیریت دریای کابل خواست تا ساخت بندها در سرچشمۀ دریای کابل را در نظر بگیرند.

وی افزود که بودجه برای هر ارگان واضح شود و مرحلۀ دوم پروژه به صورت عاجل آغاز شود.

رئیس جمهور ، به خاطر ایجاد همآهنگی و مدیریت بهتر این پروژه به والی کابل هدایت داد تامدیریت عمومی پروژه مدیریت دریای کابل را به عهده بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید