روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس‌جمهور غنی: رسیدگی به موضوع صحت زنان بی‌بضاعت مورد توجه جدی قرار دارد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر دیروز در مراسم افتتاحیۀ برنامۀ ملی مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت، اشتراک و سخنرانی نمود.

در این برنامه که در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید و خانم اول نیز در آن حضور داشت، رئیس‌جمهور گفت که زنان افغان، ستون فقرات خانواده‌ها و کشور می‌باشند، بناً رسیدگی به موضوع صحت زنان از جمله مسایل مهم بوده که حکومت بالای آن تمرکز جدی به خرج داده است.

رئیس‌جمهور کشور افتتاح این برنامۀ ملی را یک گام ارزنده در راستای دسترسی زنان بی‌بضاعت به خدمات صحی در سراسر کشور دانست و گفت: تعهد حکومت این است که با افزایش هر میلیارد افغانی در عواید حکومت، یک حصۀ مشخص آن به خدمات صحی زنان اختصاص‌داده خواهدشد.

رئیس‌جمهور غنی خطاب به وزارت‌های مالیه و صحت عامه کشور، گفت که از روند تطبیق این برنامۀ ملی نظارت جدی نمایند و خواستار همکاری داکتران در تطبیق این برنامه نیز گردید.

همچنان داکتر محمد
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه کشور صحبت کرد و گفت که بر اساس هدایت رئیس‌جمهور کشور مبنی بر تأمین حقوق شهروندان برنامۀ ملی مساعدت صحی برای زنان بی‌بضاعت ترتیب گردیده‌است.

وی افزود: برای این برنامه ۲ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده‌است که ۱۲۰۰ مرکز صحی را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌دهد و حدود ۲ میلیون زن از خدمات صحی برنامه متذکره مستفید خواهندشد.

سپس، داکتر فیروز
الدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور صحبت کرد و در رابطه به برنامۀ یادشده، گفت که با تطبیق این برنامه، زنان تشویق می‌شوند تا به مراکز صحی مراجعه کنند، واکسین‌های ضروری را به وقت و زمان تطبیق نمایند و امراض را سر وقت معالجه نمایند که این کار باعث کاهش امراض طفل و مادر و همچنان جلوگیری از شیوع امراض ساری می‌گردد.

داکتر فیروز گفت که وزارت‌های مالیه و صحت عامه به‌صورت همأهنگ طرزالعملی را ترتیب داده اند تا از روند تطبیق برنامۀ متذکره به صورت جدی نظارت نمایند.

در اخیر این برنامه تعرفه‌های خدمات صحی برای شماری از زنان بی‌بضاعت از سوی رئیس‌جمهور توزیع گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید