روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیپلوم انجنیر سید مرتضی سیدی:  جنگ افغانستان جنگ بیگانگان است

الحاج دیپلوم انجنیر سید مرتضی سیدی پیرامون کنفرانس مکه وجده که به میزبانی کشور عربستان سعودی به مدت دو روز از جانب علمای دینی کشور های جهان اسلام در مورد صلح افغانستان دایر گردیده گفت: مابه نمایندگی مردم خویش از نشست علمای دینی جهان اسلام که در مورد صلح افغانستان از لحاظ شرعی بحث و گفتگو کردند استقبال می کنیم زیرا مکه وجده مکان پاک و مقدس الهی است که حضرت محمد«ص» در آن سرزمین مدفن گردیده است، بناءً به برکت این مکان مقدس خداوند«ج» در افغانستان یک صلح سراسری که خواست همه افغان ها تأمین گردد و انشاالله که تأمین می شود و لو اگر دیرهم شود.

سید مرتضی سیدی اضافه کرد: چهل سال می گذرد که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شده و هر روز قربانی این جنگ بیگانگاه افغان ها است باید گفت که علاوه برین جوانان ما نسبت جنگ وناامنی و نبود کار در کشور به کشورهای خارج می روند که بعضی از آنها در دریای غرق شدند و حتا جسد های شان را فامیل های شان بدست نیاورده اند.

بناءً ما از تمام اقوام افغانستان متوقع هستم تا همه ایشان از نشست مکه وجده استقبال کند زیرا ما افغان ها به صلح نیاز داریم. در کشوری که صلح و امنیت نباشد هرنوع مشکلات دامنگیر همه اقوام می باشد و هیچ کسی در امان بوده نمی تواند و هیچ کسی به کارهای روزمره خود به وقت معین رسیدگی کرده نمی تواند چه شاگردان مکاتب، محصلان پوهنتون ها، کارمندان دولت و عام مردم. لذا صلح یک نیاز مبرم وحیاتی انسان ها است و کسانی که در رابطه صلح افغانستان را سنگ اندازی و مخالفت می کنند خداوند«ج» در دلهای شان صله رحمی بیاندازد تا همه یی مردم این سرزمین در صلح وآشتی زندگی نمایند. نه اینکه اطفال واجد شرایط مکتب در روی سرک ها کاغذ جمعاوری بکند، بوت پالش بکند و موتر ها را بروی جاده پاک کاری وشستشو نمایند و در آینده هم بار دوش جامعه باشند.

سید مرتضی سیدی گفت: به نظر من افغان ها باید بین خود بنشیند آشتی و صلح بکند و کلید صلح افغانستان را بدست پاکستان و امریکا و دیگران ندهد افغانستان خودش علمای دینی دارد دست به کار شود و ابتکار عمل را خود شان بدست خود بگرد طوریکه که داکتر محمد اشرف غنی در عید رمضان به مدت ده روز آتش بس یکطرفه را اعلان نمود بعداً طالبان هم  سه روز آتش بس را قبول کردند و هر دو طرف که هیچ تصور آن نمی گردید که طالبان آتش بس بکند و به کابل بیاید در حالیکه طالبان آمدند و با نظامیان حکومت عید مبارکی کردند و نماز عید را باهم یکجا ادا کردند. بدین وسیله اگر ما افغان هستیم ما باید مانندنیاکان خود از استقلال وطن وسرزمین خود دفاع، حمایت و نگهداری بکنیم ما نباید به کشور های مانند ایران، پاکستان، روسیه انگلیس و امریکا اتکاکنیم.

وی گفت: تمام اقوام افغانستان در طول تاریخ برادر وار در یک سرزمین زندگی کردند اما متحد و متفق بودند که بدون شک پیروزی وکامیابی ما افغان ها درمتحدبودن ما می باشد همه میدانند که استقلال کشور یعنی افغانستان را به رهبری امان الله خان همه اقوام و همه یی از ملیت ها به دست آورند.

دیپلو انجنیر سید مرتضی سیدی دراخیر سخنانش گفت: ما از ملت خود، مردم خود، رهبران خود، کلان های خود صمیمانه خواهشمندیم تا به خاطر رضأی خداوند«ج» بخاطر ملت آزرده و بیچاره بخاطر اطفال یتیم و بیوه زنان که هر روز رنج می کشید بین خود آشتی و مصالحه کنند نه پیروی امریکا، انگلیس، ایران و پاکستان را بکنند تا وطن ما بیش از این ویران نشود. باید گفت که من امسال در خانه کعبه شریفه که مکان پاک و مقدس الهی و قبله مسلمین جهان اسلام است بخاطر صلح افغانستان دعا کردم که خداوند به برکت این خانه پاک و مقدس وپرنور و پربرکت در افغانستان یک صلح
سراسری را تأمین نماید تا همه مردم افغانستان در فضای امن زندگی بکنند و از شر ظالمان و آدم کشان حرفوی جات پیدا کنند زیرا جنگ راه حل ندارد جزاینکه صلح بکنیم.    
اختر محمد اکاخیل

ممکن است شما دوست داشته باشید