روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیدار کارمندان ریاست عمومی ثبت احوال نفوس با استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور

جمعی کثیری از کارمندان ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، روز پنچشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کرده و مطالبات خویش را با وی در میان گذاشتند.

دیدار کنندگان راجع به روند توزیع تذکره‌های برقی، تشکیلات آن اداره، ایجاد دفاتر ساحوی در کابل و ولایات کشور، پروسه استخدام کارمندان آن اداره و دیگر موضوعات مرتبط به اداره ریاست ثبت احوال نفوس به معاون رئیس جمهور گزارش دادند.همچنین، کارمندان ریاست اداره ثبت احوال نفوس، ارتقاء ظرفیت کارمندان و دیگر اولویت هایی که در آن اداره وجود دارند را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشته و همچنین راجع به برخی از چالش‌ها و مشکلات فراروی کارمندان آن اداره یز توضیحات دادند.

معاون رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از توجه و دلسوزی کارمندان ریاست عمومی ثبت احوال نفوس در جهت تقویت و توسعه کار آن اداره، به حفظ همبستگی و هماهنگی‌های سازنده تمامی کارمندان آن اداره به فرایندهای اداری تاکید کرد.استاد دانش گفت که سلسله مراتب اداری در هر اداره یک اصل است و همه کارمندان باید مطابق به قانون از آن پیروی کنند.

استاد دانش در این دیدار همچنین بر تسریع روند و تامین شفافیت در پروسه استخدام کارمندان ریاست ثبت احوال نفوس تأکید کردگفت که آن اداره باید مطابق قانون در امر مقرری کارمندان خویش بر اساس معیارهای شایسته‌سالاری و قانون خدمات ملکی رفتار کند.

همچنین معاون رئیس جمهور راجع به برخی از مشکلات و چالش هایی که فراروی کارمندان اداره ثبت احوال نفوس وجود دارد گفت که خواست‌های آنان را شخصا پیگیری می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید