روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور با مسئولان انستیتوت صلح امریکا

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزدوشنبه با مسئولان انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دوجانب در مورد فعالیت ها و برنامه های نهاد مذکور در زمینۀ صلح و نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.مسئولان انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا گفت که می خواهیم دیدگاه رئیس جمهور و حکومت افغانستان را در رابطه به صلح و اینکه چه راه های عملی برای دستیابی آن دنبال می کنند، بدانیم.رئیس جمهوری باآنکه از برنامه های انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان قدردانی کرد، در مورد طرح و برنامه های حکومت افغانستان برای برقراری صلح باعزت و پایدار، صحبت کرد. 

رئیس جمهوری با تشریح پلان هفت ماده‌یی حکومت افغانستان برای تامین صلح پایدار و باعزت، گفت که هدف پلان هفت ماده‌یی صلح این است که ظرفیت ها در حکومت تقویت شود و راه های ادغام طالبان جستجو گردد و همچنان روی عملی کر دن اولویت ها به ویژه راهکارهای که تنش و منازعات را به سطح ولسوالی ها از بین می برد، کار شود.

رئیس جمهوری با تاکید بر تقویت حکومتداری، گفت: ما در خصوص ارزیابی و شناسایی عوامل جنگ در افغانستان بیشتر کار خواهیم کرد و مساله جمهوریت و شهروندی موضوعات بسیار اساسی برای ما است که صلح به یک واقعیت مبدل شود.

همچنان در این دیدار روی عوامل ادامۀ منازعات در افغانستان به ویژه جنگ تحمیلی طالبان در برابر مردم افغانستان نیز بحث صورت
گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید