روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با مسئول فرهنگی یونسکو

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با فلیپ دیلانگی مسئول بخش فرهنگی یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد دیدار کرد و با وی در خصوص حفاظت آثار تاریخی ساحۀ مس عینک، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری  به آژانس باختر، در این  دیداری که در ارگ انجام شد  رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا در همکاری با مسئول فرهنگی یونسکو، بالای برنامه تفصیلی حفظ و مراقبت آبدات تاریخی ساحۀ مس عینک کار کند.

رئیس جمهوری گفت که حکومت مسئولیت حفاظت از آبدات تاریخی را دارد و یونسکو و سایر ادارات مربوط، تجربه های شان را با حکومت افغانستان در خصوص حفظ و مراقبت آثار تاریخی
شریک کنند.

در مقابل، مسئول فرهنگی یونسکو از تلاش های حکومت در راستای حفظ آثار و آبدات تاریخی تشکر کرد و خواستار توجه بیشتر در این زمینه شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید