روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیدار شماری از بزرگان، متنفذان و نمایندگان مردمی ‌ولایت بادغیس با معاون دوم رئیس جمهور

عبدالقدیر کامران شاروال قلعه نو ولایت بادغیس همراه با شماری از بزرگان، متنفذان و نمایندگان مردمی‌ این ولایت قبل از ظهر روزپنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگوکردند.
نخست، شاروال ولایت بادغیس راجع به وضعیت اجتماعی، انکشاف شهری و چگونگی ارائه خدمات عمومی‌در این ولایت، به معاون دوم رئیس جمهور گزارش داد.سپس متنفذان قومی‌به نمایندگی از مردم آن ولایت، مشکلات شان را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، صحت و معارف با معاون رئیس جمهور در میان گذاشتند و پیشنهادات شان را در این زمینه‌ها مطرح کردند.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، از دیدارکنندگان به خاطر پیگیری مشکلات و مطالبات مردم از حکومت، ابراز قدردانی کرد و تأکید ورزید که حکومت افغانستان برای رسیدگی به مناطق محروم و حضور متوازن آنان در ساختار حکومت و ادارات دولتی عزم جدی دارد.وی بیان داشت که مطابق پالیسی کلان حکومت افغانستان، اصلاحات اساسی در ادارات محلی مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
در اخیر معاون دوم رئیس جمهور به دیدارکنندگان وعده سپرد که مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید