روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیدار سفیر جدید بریتانیا در کابل با استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور

خانم الیسن بلِک سفیر جدید بریتانیا در کابل، دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬معاون دوم رئیس جمهوری با اشاره به قدامت و گسترۀ روابط دوستانه افغانستان و بریتانیا در گذشته های دور، دولت و مردم آن کشور را در هجده سال اخیر نیز از همکاران تأثیرگذار مردم افغانستان خواند و از همکاری دولت آن کشور در نزدیک به دو دهۀ گذشته قدردانی کرد.

وی ضمن تأکید به گسترش روابط متقابل بین افغانستان و بریتانیا، صلح و انتخابات را به عنوان دو موضوع اساسی در تحولات سیاسی افغانستان عنوان کرد که همچنان به کمک و همکاری جامعه جهانی و همکاران بین المللی نیاز دارد.

استاد دانش ارزش های دموکراسی، ارزش های قانون اساسی، نظام سیاسی مردم سالار، انتخابات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و موارد مشابه را ارزش های مشترک مردم و همکاران بین المللی خواند و بر حفاظت و صیانت این ارزش ها در روند مذاکرات صلح تأکید ورزید.

به گفته وی، جامعه جهانی و مردم افغانستان درهجده سال گذشته، مسیری مشترکی را با سه محور اساسی مبارزه با تروریزم و افراط گرایی، ارزش های نوین وانکشاف آغاز کردند که در هرسه محور دستاورد های ارزشمندی به دست آمده است و کارهای بزرگ انجام شده است.

وی با اشاره به مذاکرات صلح گفت که مردم افغانستان به ادامه این مسیر و حفظ دستاوردهای هجده ساله در رسیدن به صلح با اعتبار تأکید دارند و صیانت از این ارزش های مدنی از طریق مدیریت درست روند صلح و همکاری همه جانبه جامعه جهانی به خصوص کشورهای که برای تأمین دموکراسی درافغانستان قربانی داده اند، امکان پذیر است.

استاد دانش گفت در روند صلح باید، دولت افغانستان، همکاران بین المللی و کشورهای منطقه در یک فضای مطمئن و مورد اعتماد همه، این روند را مدیریت کنند تا سرانجام مذاکرات مستقیم بین الافغانی آغاز گردد.

در این دیدار خانم الیسن بلِک، سفیر جدید بریتانیا مقیم کابل، با تأکید برتوسعه روابط دوجانبه بین دو کشور، از انتخابات و صلح به عنوان دو موضوع مهم در اجنداهای سیاسی دولت افغانستان نامبرد و برهمکاری های دولت بریتا نسبت به هردو موضوع اطمینان داد. وی از حمایت و همکاری دولت آن کشور به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده وتأکید کرد که انتخابات سال جاری به گونۀ شفاف و سراسری برگزار شود.

وی به یک صدایی مردم افغانستان در مذکرات صلح تأکید ورزیده و آن را یکی از گزینه های مؤثر در جهت حفظ ارزش های چون دموکراسی، انتخابات و آزادی های به دست آمده در هجده سال گذشته عنوان کرد.

خانم بلِک گفت که همکاران بین المللی افغانستان به خصوص دولت بریتانیا به ارزش های نوینی که  توسط مأموریت مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان به دست آمده است ارج می گذارد و از روند صلحی حمایت می کند که درآن دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها حفظ گردد. وی از اقدامات و تلاش های حکومت افغانستان در راستای صیانت از ارزش های مدنی و حقوق بشری در افغانستان به نیکی یاد و نقش معاون دوم رئیس جمهور را در عرصه حاکمیت قانون، حمایت از نهادهای مدنی و رسانه ها و آزادی بیان برجسته و مؤثر عنوان کرد.

سفیر بریتانیا در کابل به همکاری های مؤثر همکاران بین المللی افغانستان، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان در روند صلح تأکید ورزیده گفت که این همکاری در جهت مبارزه با تروریزم افراط گرایی همچون گذشته ادامه یابد. وی توجه جامعه جهانی به فرایند پس از مذاکرات صلح و ادامه کمک های بین المللی به مردم افغانستان را مهم خواند و گفت که دولت بریتانیا بر روندصلح به رهبری و مالکیت افغان ها تأکید دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید