روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیدار سرپرست وزارت زراعت با دهاقین و مالداران در فاریاب دیدار کرد

مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با دهقانان، مالداری و باغداران از تمامی ولسوالی‌های ولایت فاریاب دیدار نموده است. مشکلات و چالش‌های فرا راه دهاقین و راه حل آن محور بحث بوده است.

 مولوی عبدالرحمن راشد به حل مشکلات دهاقین تاکید کرده و وعده همکاری درین ولسوالی‌ها نموده است درین دیدار روی ایجاد یک کمیته کاری به منظور رسیدگی به دهاقین و مالداران نیز تمرکز صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید