روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دور شانزدهم شورای ملی پایان یافت

دور شانزدهم شورای ملی هم زمان با آغاز رخصتی زمستانی اعضای مجلس خاتمه یافت. قسمت زیادی از وکلا از خواب زمستانی برنخواهند خواست. جایشان را چهره های جدید خواهند گرفت.

دور شانزدهم شورای ملی که هشت سال به طول انجامید ، دراز ترین دوره کاری شورای ملی شمرده می شود.

چهار سال قبل ، انتخابات شورای ملی به دلایل معین برگزار نشد و رئیس جمهور با صدور حکمی ، کار دور شانزدهم را تمدید کرد .

کار هشت ساله این دور شورای ملی با انکشافات خوب و بد همراه بود و بگو مگو های خود را داشت مگر اعضای این دور شورای ملی تاکید دارند که کار های زیادی را انجام دادند .

هیئت اداری مجلس نمایندگان دور شانزدهم روز شنبه گزارشی از کارکرد شورا را ارائه کرد که در آن ادعا شدکه کار زیاد ی صورت گرفته است .

اعضای هیئت می گویند دردوره کاری ۸ ساله ، ۵۹۸ جلسه ، ۱۹۳ طرح قانون ۱۴۲سند بین المللی را تصویب وتایید کرده اند .

عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان از کاهش همکاری های حکومت در دورهشتم مجلس نمایندگان سخن گفت و افزود که دوره ۸ساله مجلس درحالی سپری شد که کشوربا مشکل بزرگی چون انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی ،اوضاع نابسامان اقتصادی ،امنیتی سیاسی واجتماعی مواجه بود. با آن هم اعضای مجلس وظایف خود را به خوبی انجام دادند ،اما حکومت به فیصله های آنها کمتر توجه کرد.

دور شانزدهم شورای ملی کار های ناتمام را از دور قبلی به ارث گرفته بود و خود هم کار هایش را ناتمام گذاشت و رفت.

عبدالودود پیمان که در دور شانزدهم از بدخشان درمجلس نمایندگی میکرد می گوید که او از کارکرد این دور شورا راضی نیست زیرا اکثر وکلا به جای پرداختن به کار که مربوط آنها و موکلان شان می شد به منفعت شخصی فکرکردند و مسایل بسیار خورد و کوچک را بزرگ ساختند حتا بعضی از آنها وجدان فروشی کردند.

رمضان بشر دوست عضودیگر مجلس گفت که اعضای مجلس آن قدر به فکر خود بودند که روز ها نصاب تکمیل نبود و این امر سبب شد تا شورا نتواند حتا عادی ترین کاری انجام دهد.

دور شانزدهم ختم شد ما کارهای ناتمام را از دور قبلی به ارث گرفتیم و کار های خود را هم ناتمام به ارث گذاشتیم و رفتیم.

بشر دوست گفت: ما نتوانستیم حتا آنانی را که به عنوان نامزد وزیر گماشته شده اند فرا خوانیم یا رأی اعتماد دهیم یا رد شان می کردیم. دهها سند تقنینی  قوانین وسایراسناد دیگر بدون رسیدگی باقی ماند چون حاضری وکلا منظم نبود.

از این گفته ها بر می آید که کار دور شانزدهم شورا با خلا های زیادی همراه بود ومردم با بی باوری کار آنها را دنبال کردند .

کار این دور شورا یک تجربه برای وکلای دور هفدهم خواهد بود لازم است تا اعضای دور بعدی شورا خوبی های دور شانزدهم را ارزش دهند و آن را تعقیب کنند و از زشت کاری ها و کم کاری هایی که به دور شانزدهم نسبت داده می شود دوری نمایند و در عوض راه اصلاحی را در پیش گیرند تا قوه مقننه دچار برخورد سلیقه یی نشود .

مینوی

ممکن است شما دوست داشته باشید