روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

دهاقین کشور:درصورت همکاری دولت، کشت زعفران بدیل کوکنارخواهدگردید

شفیق

درکشورما زراعت ومالداری که پیشه اکثریت باشندگان روستاهارا تشکیل می دهد، مهم ترین بخش در اقتصاد کشوربه حساب می آید.  با توسعه وانکشاف بخش زراعت، تولید ومصرف پیداوار وطن  میتوان به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب در کشور دست یافت. در شرایط کنونی زراعت در افغانستان بهترین و شاید تنها گزینه برای ایجاد زیر ساختهای اقتصادی این کشور باشد. حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند که اغلب این افراد از طریق فعالیتهای مالداری و زراعت امرار معاش می نمایند. جهت وضاحت بیشتر، خبرنگار روزنامه ملی انیس نظر چندتن ازهموطنان را درین مورد جمعآوری نموده که خلاصه آن حضورخوانندگان روزنامه تقدیم می گردد: 

تمیم روستایی یکتن ازمحصلین دانشکده زراعت دانشگاه کابل درمورد اینکه نقش زراعت درکشورما ازچه اهمیتی برخوردار است؟ می گوید:

زراعت ومال داری پیشه اکثریت مردم ما درافغانستان است و نقش بارزی را در اقتصاد کشور  بازی می کند. گرچه  رشد بخش های خدمات و صنعت همه ساله درحالت صعود بوده و علت اصلی این رشد را می توان توجه بیشتر مردم به این بخش ها دانست. باآنکه افزایش تقاضا در بازار زیاد می باشد  توجه دولت به رشد و توسعه این دو بخش بیشتردانسته می شود. اما با درنظر داشت شرایط آب و هوا و اقلیم مناسب کشورمابرای زراعت، می توان ازمساعد بودن زمینه کشاورزی بهره بیشترگرفت. داشتن منابع آبی فراوان، زمین کافی و خاک مناسب برای تربیه انواع مختلف اشجارمیوه دار وغیرمثمرلطف بیکران خالق هستی است که برای مردم ما ارزانی داشته است. زراعت میتواند عامل مهم در افزایش در آمد دهاقین کشور از طریق صادرات محسوب شود. این درحالیست که بستر زراعت افغانستان برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی کاملاً بکر و دست نخورده است. قابل تذکاراست که تاکنون سرمایه گذاری خیلی بزرگ در این بخش انجام نشده و اندک سرمایه گذاری که توسط بخش خصوصی صورت گرفته تاکنون به خوبی از آن استقبال شده است. گرچه ذخیره خانه ها و سردخانه هایی که در سایر ولایت ها فعالیت دارند اکنون با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار هستند اما نظر به پیداوار دهاقین ناچیز محسوب می گردد. هرساله درفصل تابستان خربزه، تربوز، انار واکثریت میوه های پیداوارکشور، دهاقین ازنبود سردخانه ها وذخیره گاها رنج برده اکثریت پیداوارشان را ازدست می دهند.

زمانی که می خواهند پیداوار دست اول را به کشورهای خارجی به خصوص پاکستان انتقال دهند دراثر تعرفه بلندویا بندش راه های تجاری مدت هفته ها، توسط مسئولین پاکستان، کیفیت خودرا ازدست می دهند. به این اساس هم تجار وهم دهاقین کشور زیان های به یشماری را متقبل می گردند. بنابرین اگرامارت اسلامی درساختن سردخانه های بزرگ بادهاقین همکاری لازم کرده بتواند ازیک طرف ازخساره مند شدن آنان می کاهد وازجانب دیگر درفصل های متفاوت هموطنان ما ازپیداوار کشور خود بهره مند می گردند.  این نشان دهنده مهیا ساختن فرصتهای مناسب برای سرمایه گذاری در عرصه زراعت برای دهاقین کشوراست. باهمکاری ومساعدت بازارعین، زراعت می توانددرین کشور به حیث ماشین انکشاف اقتصادی عمل کند. به طور مثال زراعت وصدوراقلام آن به کشورهای منطقه فعلاً در صادرات و تهیه عواید اسعاری پیشگام است. صادرات زعفران، میوه های خشک و تازه، قالین،  سنگ های قیمتی و پوست قرقل اقلام عمده صادرات کشور ما را تشکیل می دهند. پس از احجار قیمتی، دومین عواید کشور را اقلام زراعتی تشکیل می دهد. تولیدات زراعتی همه ساله در نوسان است و این نوسانات گاه گاهی دراثر خشک سالی حالت منفی به خودمی گیرد.

احمدرشاد پوپلزی یک تن ازدهاقین کشور که تجربه انگفت کشاورزی را دارا می باشد، درمورد اضرار وفواید انواع مختلف کشت زراعت چنین نظریاتی دارد:

با آنکه افغانستان اقلیم مساعد و منابع کافی برای تولید انواع محصولات زراعتی و مالداری دارد، اما تا هنوز از مصونیت غذائی و رسیدن به درجه خودکفائی به دور مانده است. درحالی که بخش زراعت برای مردم روستاها ومراکزولایات یک محیط پاک درست مصون و زیبا به تناسب  محیط شهری فراهم نموده و به کیفیت زندگی شان بهبود بخشیده است.  اما باتأسف باید یادآورشدکه  مسئله کشت کوکنار وخرید فروش آن یک مشکل دیگریست که ضربه مهلکی برپیکرزراعت کشورما واردساخته است. این درحالیست که  افغانستان ازدودهه به این سو به بزرگترین ساحه کشت گیاهان مخدر ( تریاک، چرس ، تنباکو، ) تبدیل شده بود. مواد مخدر اکثراً درروستاهای ولایات کشت می شدند و کسانی که به کشت، جمعاوری، آبیاری و پروسس آن سر وکار داشتند، فیصدی بیشترآنان هم معتاد شده زندگی آینده خودرابه خطرجدی مبتلانموده اند.

ازجانب دیگر مشکلات بیشتری را درجامعه به بار آورده  مردم آن روستاها از هر گونه پیشرفت اجتماعی به عقب  مانده اند. سطح موثریت وتولیدکار آنان پائین آمده  عاید کم، فقر و گرسنه گی زیادگردیده اولادشان از تعلیم باز مانده اند. بیماری، دزدی،  بیکاری بی اعتمادی و … ) درجامعه شیوع نموده خوردو کلان، جوان ونوجوانان را به مصیبت فقرمبتلا می گرداند.

برای حل این مشکل  برخی پروژه های زراعتی موثر واقع می شود که باید به آن متوصل گردید. مثلاً کشت نبات زعفران که اهمیت آن بسیار بلند است می تواند جانشین کشت تریاک درکشور گردد. ازیک طرف سطح تولیدات زراعتی را درکشور بلندبرده وازجانب دیگر ازمعضل اعتیاد درکشور جلوگیری به عمل می آید. بر بنیاد آمارها، ولایت‌های هرات، بلخ، فاریاب، قندهار، ارزگان، دایکندی و سرپل به ترتیب بیش‌ترین تولید زعفران را داشته‌اند و بیش‌ترین کشت‌زارهای زعفران در ولایت هرات قرار دارد که تقریباً به هفت‌هزار هکتار می‌رسد. چنانکه دهاقین می گویند امسال تولید زعفران تنها درهرات به بیست تن خواهد رسید.  افزایش ساحات زیر کشت، خدمات وزارت زراعت مانند آموزش‌دهی به کشاورزان، توزیع پیازهای خوش‌کیفیت و ساخت مزرعه‌های نمایشی زعفران به کشاورزان از عمده‌ترین علت‌های افزایش تولید زعفران در کشور شده می تواند. گفته می شود که صد نمونه از زعفران تولیدشده  به منظور سنجش کیفیت در آزمایشگاه‌های معیاری آزمایش شده‌اند که کیفیت آن بالاتر از معیارهای جهانی ثابت شده است. به این طریق زعفران‌کاران کشور می توانند از کاروبارشان  میلیون ها دالر به دست  آورند. زعفران افغانستان از نظر کیفیت و مرغوبیت بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شد است. گفته می شودکه فعلاً بازار تعداد زیادی از ممالک به‌خصوص کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان قرارگرفته است. دلیل افزایش محصول زعفران درآینده درگرو همکاری و حمایت مالی وتخنیکی حکومت ازدهاقین خواهدبود. اگردرسال های آینده درین بخش توجه دولت مداران کشور بیشتر شود،ممکن به سهولت جای کشت کوکناررا ترویج کشت پیاز زعفران خواهد گرفت.

نخست الحمد ولله امروز امنیت درسراسرکشور وبه خصوص درمنطقه برای کشت کردن زعفران فراهم گردیده تاکارمندان زراعت وموسسات همکار  بتوانند فعالیت های خودرادرمیان دهاقین ادامه دهند.

دوم کیفیت مواد زعفران است، پیاززعفران که به دهاقین توزیع می شود باید کیفیت خوب داشته باشدتادرمحصول آن ازنگاه کمیت وکیفیت افزایش به عمل آمده وبرای عرضه وتقاضامارکیت خوب به وجودآید.

موصوف درمورد اینکه  موارد استفاده زعفران چیست و چه فوایدی صحی را دارا خواهدبود؟ چنین افزود:

باید یادآورشدکه زعفران برای تزئین و طعم دهنده پلو ها و خورش ها مرسوم بوده در محافل و مهمانی ها از آن به عنوان طعم دهنده غذاها استفاده می کنند.

نوشیدن دم کرده زعفران می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای چای باشدو با نوشیدن دم کرده زعفران هم به هضم غذا کمک کرده باعث تسهیل گردش خون می گردد. زعفران ضد اضطراب بوده، تقویت کننده و محرک قوای جنسی می باشد. زعفران خاصیت فرح بخش داشته انسان را آرام وشادنگه می دارد. زعفران باعث بهبود جریان خون و خون رسانی شده، میتواند سبب گرم شدن بافتهای بدن گردد. زعفران به علت دارا بودن مواد و مزه تلخ موجب سهولت هضم غذا می شود. زعفران را در درمان اختلالات جسمی مانند زکام ،سوء هاضمه، هپاتیت، دیابت به کاربرده و نیز به عنوان یک ماده اشتها آور ،نشاط آور ومحرک معده می توان کارگرفت. زعفران براحیای سلول های آسیب دیده چشم کمک نموده و عامل پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی می شود. این گیاه در درمان کوفتگی عضلات و روماتیزم موثربوده و در افزایش یادگیری و عملکرد حافظه رول بس مهمی دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید