روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دست گیری از خانواده های آسیب دیده در ولایت های پکتیکا و خوست وجیبه ملی ماست 

هموطنان گرانقدر، تاجران  ملی و بین المللی، سازمان های حقوق بشری و کشورهای ثروت مند جهان و آن هایی که توان مالی دارند به کمک زلزله زدگان در ولایت های پکتیکا و خوست بشتابید.

امروز به آن های دست دوستی و برادری دراز نمایید که از اثر زلزله  تمام دار و ندار شان را از دست داده ، امروز، روزی است تا به آنها از نزدیک رفته  مسئولیت دینی و انسانی و هم نوایی خویش را ادا نمایید هر خانواده بر علاوه اینکه خسارات مالی  هنگفتی را متقبل گردیده اند، عزیزترین های خویش را نیز از دست داده اند. بیائید مرهمی برای التیام زخم های آنان شویم.

زلزله اخیری که در ولایت های پکتیکا و خوست آن هم در نیمه های شب رخ دادجان هزاران خوستی و پکتیکایی مارا گرفت. کودکان ، زنان ، جوانان ، مادران و پدران این هموطنان ما زیر خروار ها خاک و سنگ  گردیدند.

نشر خبر این حادثه هولناک و غم انگیز جهان و مردم افغانستان را تکان داد چون آسیب این حادثه چنان بزرگ بود که به سادگی نمی توان از آن گزارش کرد.

چون حوادث مشابهی را سال ها قبل نیز در ولایت های تخار و میدان وردک مشاهده نمودیم که به هزاران خانه ویران شد و هزاران انسان وهموطن ما نیز زیر آوار ها گیر ماندند و جان های شان را از دست دادند. از خداوند منان برای شهیدان این حادثه بهشت برین و برای زخمی ها شفای عاجل و به بازماندگان شهیدان صبر جمیل از بارگاه خداوند استدعا می دارم .

با وجود اینکه بعضی از کشور ها و سا زمان های خیریه و بین  المللی ، تاجران ملی و اشخاص ثروتمند وعده کمک و همکاری داده اند ضرورت است تا سازمان ملل متحد با بی طرفی تمام وانسان دوستانه هرچه عاجل تر برای آسیب دیدگان  این حادثه کمک های اضطراری وکمک های بشر دوستانه برساند از تمام هموطنان خویش سازمان ها و ادارات حکومتی، اشخاص و افرادی که توان مالی دارند می خواهیم توسط یک مرجع معتبر کمک ها جمع آوری گردد و به آسیب دیدگان این ولایت ها توزیع شود، زیرا اخوت اسلامی ما حکم می کند که مسلمانان به برادران شان کمک نمایند در غم و اندوه شان شریک باشند  از ادارۀ سر ه میاشت و حلال احمر می خواهیم تا برای آبادی ناشی از ویرانی های زلزله اخیر درولایت های خوست و پکتیکا از تمام آن های که توان مالی دارند اعانه جمع آوری نموده در باز سازی و آبادی ویرانی های ناشی از این حادثه هولناکسهم خویش را ادا نمایند.

سازمان های امدادرسان و سازمان های بین المللی نیز کمک های خویش را به این ولایت رسانده و مسئولیت بشری خویش را ادا نمایند .

ممکن است شما دوست داشته باشید