روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در یک محوریت واحد مبتنی بر منافع ملی جمع شوید

درکنار ده ها نابسامانی های اقتصادی و سیاسی، افزایش خشونت ها، شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا نیز دارد هر روز از مردم زجر کشیده افغانستان قربانی می گیرد.
هرچند مردم افغانستان را باور بر این بود که با امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان و اجرایی شدن تعهدات دو جانب پیرامون این توافقنامه، جنگ و خشونت در کشور پایان خواهد یافت و دیگر صفیر گلوله ها شنیده نخواهد شد، اما برعکس با امضای توافقنامه، خشونت ها با نیروهای امنیتی افغانستان افزایش و روزانه ده ها هموطن ما از اثر حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری گروه طالبان، همچنان ویروس کرونا جان های شیرین شانرا از دست می دهند که بدون شک ادامه این وضعیت مردم افغانستان را سخت نگران و خواب از چشمان شانرا ربوده و مرگ تدریجی، بیماری روانی، اضطراب ودلهره را در جامعه دردمند ما تزریق کرده است که بلاشک فایق آمدن به این همه معضلات، نیاز به تلاش همگانی، انسجام ملی و راهکارهای مدون و جامع دارد.
بنابراین اکنون که افغانستان در وضعیت نه چندان مناسب قرار گرفته و از چند جهت در تیررس تهدید های مضاعفی قرار دارد، طبعاً ضرورت به تدبیر و تعمق نگری رهبران سیاسی، مدیریت سالم و نظامند، همچنان اجماع ملی و پذیرفتن یکدیگر برای رفع معضلات کشور، دارد که یقیناً با خرد سیاسی، همدیگر پذیری و انعطاف می توانیم به این نابسامانی ها فایق آییم، در غیر آن اگر عموم مردم افغانستان به ویژه نخبگان سیاسی، مسئولیت خود را صادقانه در قبال مادر وطن به وجه احسن انجام ندهند، در یک محوریت واحد مبتنی بر منافع ملی جمع نشوند و به اوضاع کنونی مسئولانه توجه نکنند، آنروز دور نخواهد بود که تمام دستاوردهای نوزده سال پسین به یغما خواهد رفت مدیریت و کنترول اوضاع در همچو یک شرایط کاری دشواری خواهد بود.
روی این اساس پیش از اینکه فرصت ها از دست برود، بایست با مقدم شمردن منافع ملی بر منافع شخصی و یک دید واحد و جامع، نخست روند صلح را که یکی از ضرورت های اساسی جامعه امروزی ما را تشکیل می دهد، مشترکاً دنبال کنیم و بعد بر حل دیگر چالش ها دست به کار شویم و با تشکیل اجماع ملی پیرامون مدیریت اوضاع کنونی در یک صف واحد و منسجم بدون درنظر داشت مسایل قومی، سمتی، زبانی و مذهبی ایستاده و رسالت خود را منحیث یک شهروند مسئول، ادا نماییم تا برایند این تلاش ها، سبب نجات کشور از این نابسامانی و توطئه ها، همچنان تقویت اعتماد ملی گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید