روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در کتابخانه عامه شهر کابل بیش از ۱۲۰ هزار جلد کتاب نگهداری می شود

مقدس منیر

کتاب بهترین دوست و همدم هرانسان است، به گفته بزرگان: ملتی که کتاب نمی خواند باید تمام تاریخ را تجربه کند.

برای مطالعه کتاب به فضای آرام نیاز است جایی که بتوان همه علایق ات را آنجا دریابی و کتابخانه بهترین گزینه برای ابتکار خواهد بود.

بدین سبب مصاحبه داریم با فتح الله وافی آمر کتابخانه های مرکز شهر کابل.

وافی صاحب خوشحالم که شما را در کنار خود دارم. در ابتدا می خواهم در مورد قدامت کتابخانه عامه معلومات ارائه بدارید؟

تعمیر کتابخانه عامه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه درسال
۱۹۴۳م اعمار گردید و در سال ۱۳۴۵ هـ.ش کتابخانه عامه در آن تأسیس گردید.

قابل یاد آوریست که قبل از آن نیز کتابخانه وجود داشت که مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت معارف می شد.

پرسش: کتابخانه عامه دارای چند بخش و تالار می باشد؟

پاسخ: کتابخانه عامه دارای هفت تالار می باشد که شامل: تالر عمومی (علوم) تالار افغانستان شناسی، تالار ریفرنس (مرجع شناسی)، تالار جراید و مجلات، تالار اطفال و نوجوانان، تالار ادبیات و مدیریت توزیع می شود.

پرسش: کتابخانه عامه شهر کابل دارای چند جلد کتاب
می
باشد؟

پاسخ: ارقام در تعداد کتاب ها متغیر است به دلیل توزیع به کتابخانه های مرتبط داخل شهر، ولایات، جمعاوری و اهدا بالاتر از (۱۲۰) هزار جلد کتاب اینجا نگهداری می شود.

پرسش: قدیمی ترین کتابی که اینجا نگهداری می شود چند سال قدامت دارد؟

پاسخ: قدیمی ترین کتاب در کتابخانه عامه بیشتر از صد سال قدامت دارد. و در تالار ریفرنس نگهداری می شود.

پرسش: لطف نموده معلومات دهید که مواد کتابخانه عامه از کدام راه تأمین می شود؟

پاسخ: کتاب های کتابخانه عامه از راه های مختلف همچون خریداری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اهداء از جانب ناشران، مؤلفین، نهاد های کمک کننده فرهنگی و گامی اوقات مردم عامه تأمین می شود.

پرسش: به جز کتاب، چه چیزهای دیگر اینجا قابل دسترس است و قدیمی ترین مجلات یا روزنامه ها کدام است؟

پاسخ: به جز کتاب، جراید، مجلات روزنامه ها است که شعبه مشخص دارد و قدیمی ترین روزنامه جریده سراج الاخبار و شمس النهار است.

پرسش: شرایط استفاده از کتابخانه عامه چگونه است؟

پاسخ: از کتابخانه عامه دو نوع استفاده صورت می گیرد، مطالعه حضور و گرفتن عضویت دایمی کتابخانه که به این عده افراد کتاب ها از شعبه توزیع طور امانت داده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید