روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در وزارت اطلاعات وفرهنگ ختم قرآن عظیم الشان برگزارشد

به مناسبت میلاد مسعود حضرت سرور کاینات دیروز ختم قرآن عظیم الشان در وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر، خاتمان برای صلح سرتاسری در کشور وفاق ملی اتحاد و همبستگی میان مردم افغانستان دعا کردند.

دراین مراسم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که به اساس هدایت رییس جمهوری اسلامی افغانستان باید هفته میلاد النبی در ادارات دولتی به صورت شاندار تجلیل شود.

اوگفت که به تمام نهاد های نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ هدایت داده شده است کسانی که دراین مورد می نویسند ویا محافل برگزار می کنند اخبارشان نشرشود.

دراین مراسم هیئت رهبری و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ اشتراک کرده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید