روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در نبود نمایندگان دولت افغانستان نمی توان مذاکرات میان افغانان را تعریف کرد

دولت چین برای برگزاری نشستی میان طالبان و سیاست ورزان افغان آماده شده است واین نشست به زودی در بیجنگ برگزار خواهد شد مگر دولت افغانستان به دلایل واضح در این نشست شرکت نمی کند .

دولتمردان افغانستان برگزاری نشستی را به نام مذاکرات میان افغانان تا اعلام نتایج انتخابات و شکل گیری نظام جدید بیهوده می دانند.

در گذشته نیزنشست هایی به نام مذاکرات میان افغانان در مسکو و دوحه برگزار شد مگر نتایج در پی نداشت. مشکل در این بود که نمایندگان دولت افغانستان دراین نشست ها حضور نداشتند بل این نشست ها بیشتربه این هدف بر گزار شد که طالبان دیدگاه و حرف خودرا بیان کنند.

آنانی که از کابل در این نشست ها شرکت کرده بودند زیر تأثیر پیشرفت های مذاکرات طالبان و امریکا رفته بودند به همین دلیل درنشست های مسکو و دوحه اشتراک کنندگان بیشتر شنونده باقی ماندند مگر دولت افغانستان نمی خواهد که نشست های سیاسی فقط یک جانبه باشد این نشست ها باید رفع کدورت وفراهم سازی فرصت برای تقویت فضای باور و اعتماد کمک کند و در نهایت افغانستان رابه صلح و ثبات برساند.

اگر به گذشته تحولات سیاسی در افغانستان نگاه شوداز نشست های مسکو و دوحه که میان سیاست ورزان افغان و طالبان برگزار شد ٬گرفته تا نه دور مذاکرات طالبان با امریکا و یا نشست های چهار جانبه میان امریکا٬چین٬روسیه و پاکستان این هاهمه برنامه هایی بود که در بیرون از افغانستان در نبود نمایندگان دولت افغانستان که هویت تعریف شده ملی و بین المللی دارد انجام شده است و درنهایت به ناکامی انجامیده است .

دولت افغانستان خواستارچنان مذاکرات بنیادی ٬سازنده و سرنوشت ساز با جناح مختلف سیاسی و مسلح در افغانستان است که انجام آن یک صلح پایدار در کشور باشد.

باور ها براین است که طالبان در بستر تحولات سیاسی یی که در بالا از آن نام گرفته شد در خصوص مسایل داخلی آجندا و راهکارواضح
نداشته اند
٬آنان بیشتر بر آجندای دیکته شده که منافع بیرونی هارا افاده می کند پیچیده اند.

به گونه مثال خواست نخست طالبان در مذاکرات شان با امریکا خروج نیروهای خارجی از افغانستان است در حالی که روسیه هم نگران حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است و می خواهد که این نیروها هرچه زودتر از افغانستان خارج شوند.

کشور های آسیای میانه روسیه٬چین و… نگران نفوذافراط گرایی به شیوه طالبان به کشورهای شان بودند و غرب  ازتکرارحادثه۱۱سپتامبر تشویش داشت مگر طالبان برای آنان اطمینان داده اند که آنان عامل نفوذافراط گرایی و هراس افگنی به کشور های دیگرنخواهند بود.

طالبان در نهُ دور مذاکرات تمایل شان را برای آتش بس با نیروهای خارجی بیان داشته اند مگر آتش بس با نیروهای افغان را صریحاً
ردمی کنند
.

این همه نشان دهنده آن است که طالبان بیشتر به فکر منافع دیگران اند و برای مسایل داخلی و ملی آجندا ندارند. بل به صراحت از ادامه جنگ با دولت افغانستان سخن گفته اند.

طالبان با نظام جمهوری در جنگ اند٬درجنگ نیابتی کشور های دیگر درمیدان افغانستان یک وسیله و ابزاراند٬در حالی که دولت افغانستان در تلاش تغییر وضعیت است روی این دلیل است که بر شکل گیری مذاکرات افغانی با قاعده های وسیع و آجندای ملی تأکیددارد و می خواهد که شرکت کنندگان چنین نشست دیدگاه واحد برای منافع افغانستان داشته باشند.

پس هر نشستی که اگر در بیجنگ برگزار می شود یا مسکو ٬دوحه و یا جای دیگر در نبود نمایندگان دولت افغانستان تعریفی نه خواهدداشت و نمی تواند نتیجه مؤثرداشته باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید