روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در محافظت از بانکنوت‌های جدید باید کوشا باشیم

حامده صدیقی

یکی از مشکلات جدی اعمال شده بر اقتصاد کشور پس از استقرار حاکمیت امارت اسلامی افغانستان تعزیرات ظالمانه امریکا و متحدانش با مسدود ساختن ذخایر ارزی آن در بانک های جهانی بود که چالش های جدی بانکی و اقتصادی را در پی داشت، فقر روز افزون را برپیکر اقتصاد کشور ما وارد نمود. صف ها در مقابل بانک ها را طویلتر و از سوی دیگر امور داد و ستد اقتصادی و تجارتی افغانستان، را با کشور های منطقه و جهان نیز با چالش های جدی مواجه ساخته همچنان با تعزیرات وضع شده سبب کاهش نقدینگی در بازارهای کشور گردیده، بانک نوت های مندرس شامل داد و ستد شده که مشکلات را در خرید و فروش ببار آورده است. اخیراً حکومت امریکا با رفع محدود تحریمات برسکتور بانکی افغانستان و مراودات خارجی با این بانک و همچنان در پی آشفتگی روز افزون بحران اقتصادی و بشری در افغانستان اعلام کرده ۵٫۳ میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان در امریکا را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‎سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصادی افغانستان از جمله مراودات و فعالیت های بانکی همچون پرداخت بدهی‎های بین المللی افغانستان و تادیات برق وارداتی و از جمله برای رسیدگی به نیازمندی‎های آینده مثل چاپ پول به مصرف برسد که بعداً وزارت مالیه ایالات متحده امریکا ضمن تسهیل چاپ بانکنوت‎های جدید افغانی به بانک‎ها و شرکت‎هایی که در زمینه چاپ و انتقال این بانکنوت‎ها دخیل بودند تضمین داده است که به خاطر این معامله پیگرد نخواهند شد.

زیرا گردش بانکنوت های مندرس در بازار های افغانستان با یک مشکل جدی مبدل شده و در داد و ستد و معاملات تجارتی با پول های نو و کهنه تفاوت قیمت را در پی داشت. حالا که شرکت پولندی به اساس یک قرار داد حدود دو نیم سال پیش با حکومت پیش وعده چاپ حدود ۱۰ میلیارد بانکنوت را عقد کرده بود که مطابق به شرایط جدید به چاپ آن اقدام و به حکومت امارت اسلامی حکومت عملاً تحویل داده تا در سیستم داد و ستد نقدینگی به دوران بیاید.

در مقابل پول های مندرس جمع گردد. جا دارد تا این بار هموطنان ما در استفاده از این بانکنوت ها و جلوگیری از مندرس شدن آن در حفظ و نگهداری آن توجه جدی مبذول دارند. همانگونه که به نگهداری اسعار خارجی توجه می‎کنند در حفظ و نگهداشت واحد پولی خود نیز دقت به خرچ دهند، زیرا هزینه های گزاف در چاپ و نشر آن نیاز است.

در مدتی که پول های کهنه در داد و ستد جریان داشت اکثراً فروشنده ها در برابر اخذ آن بهانه تراشی می‎کردند. بناءً لازم است در هنگام استفاده از پول های جدیداً چاپ شده برای حفظ و نگهداشت آن از بکس های مخصوص پول استفاده کرده نباید با دستان چرب مثل مبلائیل آلود و یا سایر آلودگی ها در هنگام داد و ستد استفاده کرد.

با پیروی از روش سایر ملل در واقع با اهمیت و ارزش قایل شدن به حفظ و نگهداشت واحد پولی «افغانی» نگذاریم پول های بانک ما مندرس و فرسوده گردد تا از هزینه های گزاف در چاپ آن جلوگیری بعمل آمده، همان هزینه ها را در پروژه های عمرانی دیگر به مصرف رسیده با احترام و ارزش‎مندی قایل شدنی به واحد پولی ما استفاده بهینه در داد و ستد حفظ و نگهداشت آن نمود. و کمپاین بزرگ را در آگاه ساختن مردم در استفاده درست از پول های جدید براه انداخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید